RuimteModel Vlaanderen is de toolbox voor analyse, simulatie en optimalisatie van ruimtelijke vraagstukken in Vlaanderen, provincies, steden en gemeenten ter ondersteuning van het gevoerde en het toekomstige beleid.

Ruimtelijke vraagstukken

Hoe evolueert het Vlaamse landgebruik tussen nu en 2060 als gevolg van autonome ontwikkelingen, externe invloeden en het gevoerde beleid?
Welke visie stellen we voorop voor de invulling van de ruimte, en, hoe realiseren we dit op korte, midden en lange termijn?
Hoe vertalen we kwalitatieve concepten zoals: ‘duurzaam landgebruik’, 'zuinig landgebruik’, ‘omgevingskwaliteit’, ‘ruimtelijk rendement’, ‘ontwikkelingskansen’, ‘rendementskansen’, ..., in meetbare, kwantitatieve ruimtelijke indicatoren?
Welke maatregelen zijn de meest efficiënte om onze beleidsdoelen te realiseren? Waar zijn deze toe te passen, en, wat is het juiste moment daarvoor?
Wat zijn de beste locaties voor inplanting van nieuwe bedrijventerreinen, infrastructuur, gedistribueerde energieproductie, natuur, voorzieningen, ...?
Waar zijn er bijzondere hotspots in het verkeersnetwerk die een gevaar inhouden voor onze fauna of voor specifieke verkeersdeelnemers, zoals kinderen, recreanten of fietsers?

Geodynamix Producten

Landgebruikbestand Vlaanderen
Geodynamix - Landgebruiksbestand Vlaanderen

Het Landgebruikbestand Vlaanderen geeft op een zeer gedetailleerde wijze en middelhoge resolutie (10m) inzicht in het actuele landgebruik van Vlaanderen. Het is de bron bij uitstek voor ruimtelijke indicatoren, ruimtelijke optimalisatie en simulatie met behulp van het RuimteModel Vlaanderen. Het is daarnaast de basis voor landgebruikkaarten samengesteld op maat van de gebruiker.

SimulatieTool
Geodynamix - SimulatieTool

De SimulatieTool omvat de oorspronkelijke kern van het RuimteModel Vlaanderen en is ontwikkeld om het veranderende landgebruik gedetailleerd in kaart te brengen. Dit instrument wordt ingezet voor de ruimtelijke vertaling, berekening en visualisatie van scenario’s: zowel what-if-scenario’s als contextuele scenario’s.

OptimalisatieTool
Geodynamix - Optimalisatie

Het OptimalisatieTool is een recentere uitbreiding van het RuimteModel Vlaanderen. Dit instrument kan als geen ander omgaan met een zeer groot aantal ruimtelijke entiteiten, met een veelheid aan complexe ruimtelijke criteria, fysische en ecologische randvoorwaarden, en, socio-economische en maatschappelijke kosten. Deze tool wordt ingezet voor het oplossen van ruimtelijke optimalisatievraagstukken zoals het zoeken naar ruimte voor nieuwe bedrijventerreinen, het inplanten van natuurdoelen, enz.

ZoekZoneModel
Geodynamix - ZoekZoneModel

Het ZoekZoneModel is een specifieke toepassing van de OptimalisatieTool. Dit instrument wordt ingezet om de juiste locaties te vinden en te vrijwaren voor habitattypes in het Natura2000 netwerk. Het helpt zodoende om de instandhoudingsdoelstellingen te realiseren en het beheer van onze natuur in goede banen te leiden. Het werd ontwikkeld samen met het INBO voor het Agentschap Natuur & Bos, in samenspraak met alle betrokken middenveldorganisaties en administraties.

OntsnipperingsTool
Geodynamix - Ontsnipperingstool

Het OntsnipperingsTool is een ruimtelijk-expliciet optimalisatiemodel voor het zoeken naar de meest optimale locaties in de Vlaamse verkeersnetwerken (weg, spoorweg en waterweg) om eco-verbindingen, zoals ecoducten, ecoduikers, paddentunnels, ..., aan te brengen. Mits aanpassingen van de criteria en randvoorwaarden kan het net zo goed ingezet worden voor het wegwerken van gevaarlijke punten in de verkeersinfrastructuur voor specifieke gebruikersgroepen: kinderen, wandelaars, fietsers, … .

Geodynamix Scripting Tool
Geodynamix - GDX-tool

De GeoDynamiXScripting-tool bestaat uit een uitgebreide bibliotheek van algoritmes die complexe ruimtelijke berekeningen uitvoeren, en, een bijna menselijke scriptingtaal om deze algoritmes aan te roepen en uit te voeren. Dit instrument wordt bij uitstek ingezet om ruimtelijke indicatoren te berekenen, al dan niet als onderdeel van simulatie- of optimalisatie-opdrachten.

RuimteModel Vlaanderen

Het RuimteModel Vlaanderen is ontwikkeld door VITO experts van het team Ruimtelijk-Dynamische Modellering (RDM) in samenwerking met de Founding Fathers. De Founding Fathers van het RuimteModel Vlaanderen financieren de ontwikkeling van nieuwe functionaliteiten die noodzakelijk zijn voor het oplossen van hun problemen. Zij leveren de (niet-confidentiële) data die specifiek zijn voor hun onderdelen en specialistische toepassingen. Het geheel van functionaliteit en data dat zo gebundeld wordt in het RuimteModel Vlaanderen, is steeds beschikbaar voor de groeiende gebruikersgroep. Dit is de basis geweest voor een krachtig en snel evoluerend analytisch instrument dat efficiënt en snel inzetbaar is voor nieuwe ruimtelijke vraagstukken.

 

Founding Fathers

Klanten

Business Development
+32 14 33 68 93