Overheden spelen een belangrijke rol in de transitie naar een circulaire economie. Ze helpen de juiste randvoorwaarden creëren en ondersteunen initiatieven die bedrijven aanzetten om de omschakeling naar een circulair business model te maken. Wij helpen overheden daarbij met wetenschappelijk onderbouwde analyses en modelleringen. Levenscyclus-denken en een benadering vanuit de volledige waardeketen van een product of dienst staan centraal in ons denkkader.

Hoe we kunnen helpen bij circulair beleid

Verzamelen, combineren en analyseren van bestaande data rond duurzaam afval- en materialenbeheer.
Evalueren van verschillende beleidsopties op basis van wetenschappelijk onderbouwde methodes.
Bouwen van macro-economische modellen die inzicht geven in de bijdragen van verschillende sectoren aan toegevoegde waarde, werkgelegenheid en milieu-impact.
Inzicht geven in hoe je afvalstromen en waardeketens kan bijsturen.

Vraag ons advies

Heb je circulaire ambities voor jouw beleidsniveau? Laat ons weten wat je uitdagingen zijn op vlak van duurzaamheid en circulaire economie. We denken graag met je mee over mogelijke oplossingen, partners, samenwerkingen, …

Laat je inspireren

Naar een circulaire stad of gemeente
Landschap stad

Het lokaal niveau is cruciaal in het realiseren van een circulaire economie. Steden en gemeenten, groot en klein, vormen hotspots voor innovatie en ondernemerschap en zijn dus de ideale broedplaats voor circulaire oplossingen. Maar hoe begin je eraan?

Gent kiest voor een circulaire stadseconomie
Rodenhuizedok Gent landschap

Wat kan een stadsregio allemaal doen om de inzameling, recyclage en het hergebruik van zowel plastic- als bouwafval aan te moedigen? VITO ontwikkelde een online portaal dat publiek toegankelijk is, en waarvan de inhoud kan worden verbeterd of aangevuld. Dit ‘levend’ overzicht moet de stadsregio Gent aanzetten tot gerichte acties rond circulaire economie en lokale bedrijven mee in het bad trekken.

Business development
+32 14 33 59 83

Publicaties

Is the sustainability potential of vertical greening systems deeply rooted? Establishing uniform outlines for environmental impact assessment of VGS
Year: 
2022
Journal: 
RENEWABLE & SUSTAINABLE ENERGY REVIEWS
Rowe, T; Poppe, J; Buyle, M; Belmans, B; Audenaert, A
Omikron: where do we go in a sustainability context?
Year: 
2022
Journal: 
ENVIRONMENT DEVELOPMENT AND SUSTAINABILITY
Gautam, S; Hens, L
On the road again! An economic and environmental break-even and hotspot analysis of reclaimed asphalt pavement and rejuvenators
Year: 
2022
Journal: 
RESOURCES CONSERVATION AND RECYCLING
Moins, B; Hernando, D; Buyle, M; France, C; Wim, V; Audenaert, A
More than the sum of its parts: Considering interdependencies in the life cycle material flow and environmental assessment of demountable buildings
Year: 
2022
Journal: 
RESOURCES CONSERVATION AND RECYCLING
Vandervaeren, C; Galle, W; Stephan, A; De Temmerman, N
Assessment of the environmental sustainability of solvent-less fatty acid ketonization to bio-based ketones for wax emulsion applications
Year: 
2021
Journal: 
GREEN CHEMISTRY
Boekaerts, B; Vandeputte, M; Navare, K; Van Aelst, J; Van Acker, K; Cocquyt, J; Van Caneyt, C; Van Puyvelde, P; Sels, BF

Pages