Overheden spelen een belangrijke rol in de transitie naar een circulaire economie. Ze helpen de juiste randvoorwaarden creëren en ondersteunen initiatieven die bedrijven aanzetten om de omschakeling naar een circulair business model te maken. Wij helpen overheden daarbij met wetenschappelijk onderbouwde analyses en modelleringen. Levenscyclus-denken en een benadering vanuit de volledige waardeketen van een product of dienst staan centraal in ons denkkader.

Hoe we kunnen helpen bij circulair beleid

Verzamelen, combineren en analyseren van bestaande data rond duurzaam afval- en materialenbeheer.
Evalueren van verschillende beleidsopties op basis van wetenschappelijk onderbouwde methodes.
Bouwen van macro-economische modellen die inzicht geven in de bijdragen van verschillende sectoren aan toegevoegde waarde, werkgelegenheid en milieu-impact.
Inzicht geven in hoe je afvalstromen en waardeketens kan bijsturen.

Vraag ons advies

Heb je circulaire ambities voor jouw beleidsniveau? Laat ons weten wat je uitdagingen zijn op vlak van duurzaamheid en circulaire economie. We denken graag met je mee over mogelijke oplossingen, partners, samenwerkingen, …

Laat je inspireren

Naar een circulaire stad of gemeente
Landschap stad

Het lokaal niveau is cruciaal in het realiseren van een circulaire economie. Steden en gemeenten, groot en klein, vormen hotspots voor innovatie en ondernemerschap en zijn dus de ideale broedplaats voor circulaire oplossingen. Maar hoe begin je eraan?

Gent kiest voor een circulaire stadseconomie
Rodenhuizedok Gent landschap

Wat kan een stadsregio allemaal doen om de inzameling, recyclage en het hergebruik van zowel plastic- als bouwafval aan te moedigen? VITO ontwikkelde een online portaal dat publiek toegankelijk is, en waarvan de inhoud kan worden verbeterd of aangevuld. Dit ‘levend’ overzicht moet de stadsregio Gent aanzetten tot gerichte acties rond circulaire economie en lokale bedrijven mee in het bad trekken.

Business development
+32 14 33 59 83

Publicaties

Sustainable livelihoods development by utilization of geomorphological resources in the Bai Tu Long Bay, Quang Ninh Province, Vietnam
Year: 
2018
Journal: 
ENVIRONMENT DEVELOPMENT AND SUSTAINABILITY
Hieu, N; Huong, HTT; Hens, L; Hieu, DT; Phuong, DT; Canh, PX
Data supporting the assessment of biomass based electricity and reduced GHG emissions in Cuba
Year: 
2018
Journal: 
DATA IN BRIEF
Gutierrez, AS; Eras, JJC; Vandecasteele, C; Hens, L
Best available techniques and the value chain perspective
Year: 
2018
Journal: 
JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION
Huybrechts, D; Derden, A; Van den Abeele, L; Aa, SV; Smets, T
The current potential of low-carbon economy and biomass-based electricity in Cuba. The case of sugarcane, energy cane and marabu (Dichrostachys cinerea) as biomass sources
Year: 
2018
Journal: 
JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION
Gutierrez, AS; Eras, JJC; Huisingh, D; Vandecasteele, C; Hens, L
On the evolution of "Cleaner Production" as a concept and a practice
Year: 
2018
Journal: 
JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION
Hens, L; Block, C; Cabello-Eras, JJ; Sagastume-Gutierez, A; Garcia-Lorenzo, D; Chamorro, C; Mendoza, KH; Haeseldonckx, D; Vandecasteele, C

Pages