Ook uit laagwaardige rest- en afvalstromen kan je nog waardevolle elementen recupereren. We hebben gespecialiseerde kennis over fysische scheidingstechnieken en geavanceerde uitloogmethodieken die je hiervoor kan gebruiken. We onderzoeken hoe we kritieke en waardevolle metalen kunnen recupereren uit laagwaardige metaalhoudende restromen. Zo dragen we bij aan de omslag naar de circulaire economie.

Business development
+32 14 33 56 36

Publicaties

Combined Hydro-Solvo-Bioleaching Approach toward the Valorization of a Sulfidic Copper Mine Tailing
Year: 
2022
Journal: 
INDUSTRIAL & ENGINEERING CHEMISTRY RESEARCH
Rodriguez, NR; Everaert, M; Folens, K; Busse, J; Atia, TA; Williamson, AJ; Machiels, L; Spooren, J; Boon, N; Du Laing, G; Binnemans, K
Recovery of copper, zinc and lead from photovoltaic panel residue
Year: 
2022
Journal: 
RSC ADVANCES
Xanthopoulos, P; Bevandic, S; Spooren, J; Binnemans, K; Kukurugya, F
Recovery of Copper from Ammoniacal Leachates by Ion Flotation
Year: 
2021
Journal: 
JOURNAL OF SUSTAINABLE METALLURGY
Xanthopoulos, P; Kalebic, D; Kamariah, N; Busse, J; Dehaen, W; Spooren, J; Binnemans, K
Fundamental Insights in Alcoholic Ammoniacal Systems for Selective Solvometallurgical Extraction of Cu, Zn, and Pb from Tailings
Year: 
2021
Journal: 
JOURNAL OF SUSTAINABLE METALLURGY
Everaert, M; Guerrero, F; Kamariah, N; Spooren, J
A Metallurgical Approach Toward Bloating of Canal-Dredging Sediments
Year: 
2021
Journal: 
JOURNAL OF SUSTAINABLE METALLURGY
Peys, A; Van De Sande, J; Teck, P; Snellings, R

Pages