Ook uit laagwaardige rest- en afvalstromen kan je nog waardevolle elementen recupereren. We hebben gespecialiseerde kennis over fysische scheidingstechnieken en geavanceerde uitloogmethodieken die je hiervoor kan gebruiken. We onderzoeken hoe we kritieke en waardevolle metalen kunnen recupereren uit laagwaardige metaalhoudende restromen. Zo dragen we bij aan de omslag naar de circulaire economie.

Business development
+32 14 33 56 36

Publicaties

Conventional versus microwave-assisted roasting of sulfidic tailings: Mineralogical transformation and metal leaching behavior
Year: 
2022
Journal: 
MINERALS ENGINEERING
Kamariah, N; Kalebic, D; Xanthopoulos, P; Blannin, R; Araujo, FP; Koelewijn, SF; Dehaen, W; Binnemans, K; Spooren, J
Insights into CO2-mineralization using non-ferrous metallurgy slags: CO2(g)-induced dissolution behavior of copper and lead slags
Year: 
2022
Journal: 
JOURNAL OF ENVIRONMENTAL CHEMICAL ENGINEERING
Srivastava, S; Snellings, R; Nielsen, P; Cool, P
Combined Hydro-Solvo-Bioleaching Approach toward the Valorization of a Sulfidic Copper Mine Tailing
Year: 
2022
Journal: 
INDUSTRIAL & ENGINEERING CHEMISTRY RESEARCH
Rodriguez, NR; Everaert, M; Folens, K; Busse, J; Atia, TA; Williamson, AJ; Machiels, L; Spooren, J; Boon, N; Du Laing, G; Binnemans, K
Recovery of copper, zinc and lead from photovoltaic panel residue
Year: 
2022
Journal: 
RSC ADVANCES
Xanthopoulos, P; Bevandic, S; Spooren, J; Binnemans, K; Kukurugya, F

Pages