Ook uit laagwaardige rest- en afvalstromen kan je nog waardevolle elementen recupereren. We hebben gespecialiseerde kennis over fysische scheidingstechnieken en geavanceerde uitloogmethodieken die je hiervoor kan gebruiken. We onderzoeken hoe we kritieke en waardevolle metalen kunnen recupereren uit laagwaardige metaalhoudende restromen. Zo dragen we bij aan de omslag naar de circulaire economie.

Business development
+32 14 33 56 36

Publicaties

Gamma radiation effects on AG MP-50 cation exchange resin and sulfonated activated carbon for bismuth-213 separation
Year: 
2023
Journal: 
RSC ADVANCES
Zhu, HS; Heinitz, S; Eyley, S; Thielemans, W; Derveaux, E; Adriaensens, P; Binnemans, K; Mullens, S; Cardinaels, T
Solvometallurgical Process for the Recovery of Copper from Chrysocolla in Monoethanolamine
Year: 
2023
Journal: 
INDUSTRIAL & ENGINEERING CHEMISTRY RESEARCH
Kamariah, N; Xanthopoulos, P; Binnemans, K; Spooren, J
Structured LDH/Bentonite Composites for Chromium Removal and Recovery from Aqueous Solutions
Year: 
2023
Journal: 
MOLECULES
De Geest, M; Michielsen, B; Ciocarlan, RG; Cool, P; Seftel, EM

Pages