Ook uit laagwaardige rest- en afvalstromen kan je nog waardevolle elementen recupereren. We hebben gespecialiseerde kennis over fysische scheidingstechnieken en geavanceerde uitloogmethodieken die je hiervoor kan gebruiken. We onderzoeken hoe we kritieke en waardevolle metalen kunnen recupereren uit laagwaardige metaalhoudende restromen. Zo dragen we bij aan de omslag naar de circulaire economie.

Business development
+32 14 33 56 36

Publicaties

Selective leaching of copper and zinc from primary ores and secondary mineral residues using biogenic ammonia
Year: 
2021
Journal: 
JOURNAL OF HAZARDOUS MATERIALS
Williamson, AJ; Verbruggen, F; Rico, VSC; Bergmans, J; Spooren, J; Yurramendi, L; Du Laing, G; Boon, N; Hennebel, T
Recovery of nanoferrites from metal bearing wastes: Synthesis, characterization and adsorption study
Year: 
2020
Journal: 
JOURNAL OF MOLECULAR LIQUIDS
Yenial, U; Atia, TA; Granata, G; Pettiti, I; Pagnanelli, F
Sulfidic mine tailings and marl waste rock as compatible resources in a microwave-assisted roasting process
Year: 
2020
Journal: 
JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION
Everaert, M; Lemmens, V; Atia, TA; Spooren, J
Microwave assisted chloride leaching of zinc plant residues
Year: 
2020
Journal: 
JOURNAL OF HAZARDOUS MATERIALS
Atia, TA; Spooren, J

Pages