Ook uit laagwaardige rest- en afvalstromen kan je nog waardevolle elementen recupereren. We hebben gespecialiseerde kennis over fysische scheidingstechnieken en geavanceerde uitloogmethodieken die je hiervoor kan gebruiken. We onderzoeken hoe we kritieke en waardevolle metalen kunnen recupereren uit laagwaardige metaalhoudende restromen. Zo dragen we bij aan de omslag naar de circulaire economie.

Business development
+32 14 33 56 36

Publicaties

Solid-state speciation of interlayer anions in layered double hydroxides
Year: 
2019
Journal: 
JOURNAL OF COLLOID AND INTERFACE SCIENCE
Everaert, M; Dox, K; Steele, JA; De Vos, D; Smolders, E
Microwave Radiation as a Pre-Treatment for Standard and Innovative Fragmentation Techniques in Concrete Recycling
Year: 
2019
Journal: 
MATERIALS
Everaert, M; Stein, R; Michaux, S; Goovaerts, V; Groffils, C; Delvoie, S; Zhao, ZF; Snellings, R; Nielsen, P; Broos, K
Characterization and Feasibility Studies on Complete Recovery of Rare Earths from Glass Polishing Waste
Year: 
2019
Journal: 
METALS
Borra, CR; Vlugt, TJH; Spooren, J; Nielsen, P; Yang, YX; Offerman, SE
Recovery of cobalt from dilute aqueous solutions using activated carbon-alginate composite spheres impregnated with Cyanex 272
Year: 
2019
Journal: 
RSC ADVANCES
Van Roosendael, S; Onghena, B; Roosen, J; Michielsen, B; Wyns, K; Mullens, S; Binnemans, K

Pages