Warmtenetten kunnen warmteaanbod en –vraag met elkaar verbinden en kunnen bovendien als infrastructuur dienen voor allerlei vormen van duurzame warmte.

In een energiesysteem met voornamelijk intermitterende elektrische bronnen (zon en wind) zijn warmtenetten onontbeerlijk om de nodige flexibiliteit aan het globale energiesysteem te kunnen aanbieden via de koppeling van warmtenetten en elektrische netwerken met behulp van warmtepompen en ORC-installaties.

Publicaties

Economic topology optimization of District Heating Networks using a pipe penalization approach
Year: 
2023
Journal: 
ENERGY
Wack, Y; Baelmans, M; Salenbien, R; Blommaert, M
Energy and cost savings with continuous low temperature heating versus intermittent heating of an office building with district heating
Year: 
2022
Journal: 
ENERGY
Benakopoulos, T; Vergo, W; Tunzi, M; Salenbien, R; Kolarik, J; Svendsen, S
Implementation of a strategy for low-temperature operation of radiator systems using data from existing digital heat cost allocators
Year: 
2022
Journal: 
ENERGY
Benakopoulos, T; Tunzi, M; Salenbien, R; Hansen, KK; Svendsen, S
A case study on using district heating network flexibility for thermal load shifting
Year: 
2021
Journal: 
ENERGY REPORTS
Van Oevelen, T; Scapino, L; Al Koussa, J; Vanhoudt, D
Integrating Plus Energy Buildings and Districts with the EU Energy Community Framework: Regulatory Opportunities, Barriers and Technological Solutions
Year: 
2021
Journal: 
BUILDINGS
Tuerk, A; Frieden, D; Neumann, C; Latanis, K; Tsitsanis, A; Kousouris, S; Llorente, J; Heimonen, I; Reda, F; Ala-Juusela, M; Allaerts, K; Caerts, C; Schwarzl, T; Ulbrich, M; Stosch, A; Ramschak, T

Pages