Warmtenetten kunnen warmteaanbod en –vraag met elkaar verbinden en kunnen bovendien als infrastructuur dienen voor allerlei vormen van duurzame warmte.

In een energiesysteem met voornamelijk intermitterende elektrische bronnen (zon en wind) zijn warmtenetten onontbeerlijk om de nodige flexibiliteit aan het globale energiesysteem te kunnen aanbieden via de koppeling van warmtenetten en elektrische netwerken met behulp van warmtepompen en ORC-installaties.

Publicaties

District Energy Viewed from the New Bauhaus Initiative Perspective-Sustainable, Inclusive and Aesthetic Heat
Year: 
2023
Journal: 
BUILDINGS
Lygnerud, K; Fransson, N; Saernbratt, M; Motoasca, E; Neven, T; Vanschoenwinkel, J; Pastor, C; Gabaldon, A; Belda, A
Development and test: Future-proof substation designs for the low-temperature operation of domestic hot water systems with a circulation loop
Year: 
2023
Journal: 
ENERGY AND BUILDINGS
Yang, QJ; Salenbien, R; Motoasca, E; Smith, K; Tunzi, M
Intelligent Approaches to Fault Detection and Diagnosis in District Heating: Current Trends, Challenges, and Opportunities
Year: 
2023
Journal: 
ELECTRONICS
van Dreven, J; Boeva, V; Abghari, S; Grahn, H; Al Koussa, J; Motoasca, E

Pages