Warmtenetten kunnen warmteaanbod en –vraag met elkaar verbinden en kunnen bovendien als infrastructuur dienen voor allerlei vormen van duurzame warmte.

In een energiesysteem met voornamelijk intermitterende elektrische bronnen (zon en wind) zijn warmtenetten onontbeerlijk om de nodige flexibiliteit aan het globale energiesysteem te kunnen aanbieden via de koppeling van warmtenetten en elektrische netwerken met behulp van warmtepompen en ORC-installaties.

Publicaties

Automated Statistical Methods for Fault Detection in District Heating Customer Installations
Year: 
2019
Journal: 
ENERGIES
Mansson, S; Davidsson, K; Lauenburg, P; Thern, M
Representative days selection for district energy system optimisation: a solar district heating system with seasonal storage
Year: 
2019
Journal: 
APPLIED ENERGY
van der Heijde, B; Vandermeulen, A; Salenbien, R; Helsen, L
Faults in district heating customer installations and ways to approach them: Experiences from Swedish utilities
Year: 
2019
Journal: 
ENERGY
Mansson, S; Kallioniemi, POJ; Thern, M; Van Oevelen, T; Sernhed, K
A theoretical benchmark for bypass controllers in a residential district heating network
Year: 
2018
Journal: 
ENERGY
Vandermeulen, A; van der Heijde, B; Patteeuw, D; Vanhoudt, D; Helsen, L
Controlling district heating and cooling networks to unlock flexibility: A review
Year: 
2018
Journal: 
ENERGY
Vandermeulen, A; van der Heijde, B; Helsen, L

Pages