Het EU Interregproject DGE-ROLLOUT wil het gebruik van diepgeothermische energie als klimaatvriendelijke energiebron stimuleren, de CO2-uitstoot verminderen en zo het leefmilieu in Noordwest-Europa beschermen. Het is een samenwerking tussen onderzoeksinstellingen in België, Duitsland, Frankrijk en Nederland. Het onderzoeksproject loopt van 2018 tot 2022.

+32 14 33 56 38

"Roll-out of Deep Geothermal Energy in N-W Europe"

DGE-ROLLOUT bundelt de krachten om de technische en economische haalbaarheid van diepe geothermie verder te verkennen en het concept voor het winnen en benutten van de aardwarmte verder te ontwikkelen.

Negen bedrijven of onderzoeksinstellingen uit België, Duitsland, Nederland en Frankrijk slaan de handen in elkaar: de Geologische Dienst van Nord Rhein Westfalen (GD-NRW) als projectcoördinator, TU Darmstadt, Fraunhofer Institute for Energy Infrastructure and Geothermal Energy (IEG) en als industriële partners DMT, en RWE Power AG; VITO en de Belgische Geologische Dienst voor België (GSB); EBN en TNO voor Nederland en voor Frankrijk BRGM.

Om het warmteverbruik in Noord-Limburg in te schatten werd onder leiding van de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij POM Limburg een werkgroep opgericht met 9 Noord-Limburgse gemeenten. Uit de analyse van de warmtevraag van openbare gebouwen, huishoudens en industriële klanten bleken Bree en Lommel het grootste warmtepotentieel te hebben. Beide locaties zijn geselecteerd om de haalbaarheid van de ontwikkeling van diepe geothermische stadsverwarming te beoordelen.

VITO coördineert het werkpakket “Productieoptimalisatie” met de realisatie van de demonstratieactiviteiten op de geothermiecentrale centrale in Mol (België) en het bijhorende warmtenetwerk. Daarnaast worden exploratieonderzoeken in Noord-België (Lommel en Bree) ontworpen en georganiseerd, inclusief seismische acquisitie. VITO zal de nieuwe geofysische data interpreteren en opnemen in een geactualiseerde versie van het G3D-model voor de ondergrond van Vlaanderen (dov.vlaanderen.be).