Diepe geothermie vormt een onmisbare schakel in de hernieuwbare energiemix van de toekomst. VITO bouwt de eerste diepe geothermie centrale in Vlaanderen en levert pionierswerk om diepe geothermie te introduceren in Vlaanderen.

Projecten

De ontwikkeling en bouw van de Balmatt-centrale in Mol heeft VITO een grondige kennis van geothermie opgeleverd. Die expertise willen we nu delen met bedrijven die zelf geothermie willen toepassen. VITO brengt de slaagkansen van nieuwe geothermieprojecten in kaart en becijfert de rendabiliteit.

De energiesector is een van de grootste waterverbruikers in Europa. Het Europese MATChING-project zoekt uit hoe we energiecentrales waterzuiniger kunnen maken. 

Aardwarmte, zonne-energie, restwarmte van industrie … Duurzame energiebronnen kunnen elkaar aanvullen. GeoWatt onderzoekt hoe thermische netten de vraag en het aanbod van warmte op elkaar kunnen afstemmen.

Roadmap studie voor de ontwikkeling en implementatie van geothermie als duurzame, stabiele en betaalbare bron van warmte en elektriciteit voor overheden, bedrijfsleven en burgers. Met de Kempen als bakermat wordt de uitrol over Vlaanderen voorbereid.

Geothermie is een lokale en duurzame energiebron die altijd beschikbaar is. Ondanks die troeven wordt de technologie nog niet op grote schaal toegepast. VITO onderzocht samen met Grontmij en TNO wat de barrières zijn en welk potentieel geothermie biedt in de Vlaams-Nederlandse grensregio.

Economische haalbaarheid van intermediaire en diepe geothermie voor het verduurzamen van de warmtevraag bij bouw- en renovatieprojecten