Diepe geothermie vormt een onmisbare schakel in de hernieuwbare energiemix van de toekomst. VITO bouwt de eerste diepe geothermie centrale in Vlaanderen en levert pionierswerk om diepe geothermie grootschalig uit te rollen in Vlaanderen.

Balmatt nieuws

Dat diepe geothermie aardbevingen kan veroorzaken is al langer gekend. Het zijn meestal lichte aardbevingen die alleen met gevoelige meetapparatuur te registreren zijn. Een belangrijke oorzaak lijkt de injectie van afgekoeld water te zijn. Door de locatie van de aardbevingen te bepalen kunnen we opvolgen hoe de ondergrond reageert op drukverschillen die gepaard gaan met de injectie. Zo leren we de ondergrond beter kennen.

Radioactieve elementen, afkomstig van het verval van natuurlijk uranium en thorium, zijn overal in de aardkorst aanwezig. Deze natuurlijke radioactieve stoffen worden aangeduid als NORM of Naturally Occurring Radioactive Materials. Aan het aardoppervlak zorgen ze voor de natuurlijke radioactieve achtergrondstraling.

Het geothermische warmtenetwerk in Mol en Dessel krijgt niet de vorm en omvang zoals het eind november 2017 aan het grote publiek werd gepresenteerd. Dat besluiten de gemeentebesturen van Mol en Dessel na overleg de afgelopen weken met VITO en Fluvius. De geothermiecentrale in Donk levert op dit ogenblik onvoldoende vermogen om het uitgebreide netwerk te voeden. Beide gemeentebesturen blijven wel geloven in de toekomst van geothermie in de Kempen als duurzame energiebron.

Het water dat wordt opgepompt vanop 3300 m diep bevat 5 keer zo veel zout als het water van de Noordzee. Een deel van dat zout is een restant van het zeewater waarin het gesteente werd afgezet. In de loop van de tijd is de samenstelling veranderd door reacties met het gesteente waar het doorheen stroomt.

 

Er is te veel CO2 in de lucht en dat is nefast voor de klimaatopwarming. CO2 uit de lucht halen en opslaan is één piste, maar we kunnen ook CO2 uit de lucht halen en gebruiken om hernieuwbare brandstoffen of hoogwaardige chemicaliën te produceren of om op te slaan in bijvoorbeeld bouwmaterialen. Dat kan nu al. 

De geothermiesite in Mol gebruikt warm water uit de ondergrond. Maar die waterlaag op 4 km diepte is er alleen in de Limburgse en Antwerpse Kempen. Hoe lossen we dat op in de rest van Vlaanderen? 

Projecten

Geothermie is een lokale en duurzame energiebron die altijd beschikbaar is. Ondanks die troeven wordt de technologie nog niet op grote schaal toegepast. VITO onderzocht samen met Grontmij en TNO wat de barrières zijn en welk potentieel geothermie biedt in de Vlaams-Nederlandse grensregio.

De energiesector is een van de grootste waterverbruikers in Europa. Het Europese MATChING-project zoekt uit hoe we energiecentrales waterzuiniger kunnen maken. 

Aardwarmte, zonne-energie, restwarmte van industrie … Duurzame energiebronnen kunnen elkaar aanvullen. GeoWatt onderzoekt hoe thermische netten de vraag en het aanbod van warmte op elkaar kunnen afstemmen.

De ontwikkeling en bouw van de Balmatt-centrale in Mol heeft VITO een grondige kennis van geothermie opgeleverd. Die expertise willen we nu delen met bedrijven die zelf geothermie willen toepassen. VITO brengt de slaagkansen van nieuwe geothermieprojecten in kaart en becijfert de rendabiliteit.

Roadmap studie voor de ontwikkeling en implementatie van geothermie als duurzame, stabiele en betaalbare bron van warmte en elektriciteit voor overheden, bedrijfsleven en burgers. Met de Kempen als bakermat wordt de uitrol over Vlaanderen voorbereid.

Economische haalbaarheid van intermediaire en diepe geothermie voor het verduurzamen van de warmtevraag bij bouw- en renovatieprojecten