Overschakelen op duurzame energiebronnen is nodig om klimaatneutraliteit te bereiken en minder afhankelijk te worden van energie-import. Doordat wind- en zonne-energie afhankelijk zijn van het weer is er behoefte aan energiebronnen die 24/7 beschikbaar zijn. En dat is waar diepe geothermie om de hoek komt kijken. Het is een permanente, duurzame energiebron die tegelijkertijd warmte en elektriciteit levert.  

Er zijn nog veel vragen over de haalbaarheid en uitvoerbaarheid van een grootschalige uitrol van diepe geothermiecentrales, meer bepaald in België.   

Om een antwoord te bieden op deze vragen heeft VITO in Mol een full-scale diepe geothermische centrale gebouwd. Met haar drie putten speelt de centrale een integrale rol in een onderzoeksprogramma naar geïnduceerde seismiciteit, met veilige geothermische warmtewinning als toekomstig doel.   

Bij de ontwikkeling en de bouw van de centrale in Mol heeft VITO een grondige kennis van geothermie opgedaan. Die kennis delen we met bedrijven die geïnteresseerd zijn in de overstap naar geothermie. VITO brengt de technische en economische haalbaarheid van nieuwe geothermieprojecten in kaart. 

Geoconsultancy 

De omschakeling naar geothermische energie kan een grote stap zijn voor bedrijven. Vooral in de land- en tuinbouwsector is de belangstelling de laatste jaren toegenomen. Geothermie kan een oplossing bieden voor de grote vraag naar warmte in die sector. 

  • Haalbaarheidsstudies: onderzoek van bestaande gegevens en testresultaten om te bepalen of een locatie geschikt is voor de exploitatie van geothermie.  
  • Exploratie: planning en follow-up van seismische campagne, structuurmodel, reservoirmodellering en simulaties.   
  • Ontwikkeling: vergunningen en verzekeringen, boorprogramma, communicatie.  
  • Realisatie: follow-up van de booractiviteiten, ontwerp, planning en evaluatie van boorputtests, ondersteuning bij de meting van de seismiciteit tijdens de exploitatie.   
  • Productie: verwerking van reservoirgegevens in modellen, mitigerende maatregelen in verband met NORM. Mijnwater: naast de geothermische centrales richt VITO zich ook op warmte uit verlaten mijnen.   
  • Geologische 3D-mapping: VITO is het geologisch expertisecentrum voor de Vlaamse overheid.  

  Meer weten over ons aanbod?

Tegelijkertijd staat de installatie ter beschikking van bedrijven om er hun producten en diensten te testen. 

Testinfrastructuur voor diepe geothermiecentrale 

De pilootinstallatie laat VITO toe om verschillende onderwerpen in verband met het gebruik van geothermie te onderzoeken. Het gaat onder meer over corrosie en scaling, microseismiciteit en natuurlijk voorkomende radioactieve materialen (NORM), naast de geologische expertise en de energieproductie.  

Corrosie en scaling: het hoge zoutgehalte van het geothermische water in combinatie met de hoge temperatuur en hoge druk resulteert in een agressieve vloeistof. Die veroorzaakt zowel het oplossen van metalen als het neerslaan van mineralen in de casing van de put en in de oppervlakte-installatie. VITO test het gebruik van verschillende materialen voor deze doeleinden.  

Microseismiciteit: het is bekend dat diepe geothermische energiesystemen milde aardbevingen, trillingen kunnen veroorzaken. VITO heeft een dicht lokaal seismometernetwerk ontwikkeld van 11 seismometers, geplaatst op verschillende locaties en diepten, gaande van 30 m tot 2 km diep. Dit meetnetwerk geeft inzicht in waar de trillingen vandaan komen en zal ook toelaten om de risico's van de trillingen (frequentie en kracht) op een meer betrouwbare manier te extrapoleren. Dit resultaat zal de operationele marges bepalen waarbinnen de geothermische energieproductie in deze centrale veilig is.  

 NORM (Natural Occurring Radioactive Materials): als gevolg van het verval van natuurlijk uranium en thorium in de aardkorst, bevat het geothermische water radioactieve elementen. De meeste van deze elementen worden terug in het diepe reservoir geïnjecteerd. VITO heeft bemonsteringsprotocols ontwikkeld voor filterelementen, scalings en het geothermische water om het activiteitsniveau te bepalen.