VITO heeft op de Balmatt-site in Mol een geothermiecentrale gebouwd, met 3 boorputten. Vanaf 2021 zal de centrale integraal deel uitmaken van een testprogramma om geïnduceerde seismiciteit te onderzoeken, met het oog op een volkomen veilige aardwarmtewinning in de toekomst. 

+32 14 33 56 38

Highlights

2015
start proefboring naar 3000m
2016
Water van 125° wordt bereikt op 3610m
2017
Eerste steenlegging geothermiecentrale
2018
Proefboring tot op recorddiepte van 4905m succesvol
2019
Proefdraaien geothermiecentrale
2020 - 2021
Onderzoek geïnduceerd seismiciteit

Infoavond aardwarmteproject voor inwoners Mol en Dessel

De raad van bestuur van VITO heeft op 23 februari 2021 groen licht gegeven voor de heropstart van de aardwarmtecentrale als onderzoeksproject. De beslissing is genomen nadat de centrale in de voorbije maanden grondig is aangepast, om het risico op trillingen tot een minimum te beperken. Het onderzoeksproject moet nu in eerste instantie leiden tot een betere risico-inschatting van trillingen in de diepe ondergrond als gevolg van de werking van de aardwarmtecentrale. We voorzien de feitelijke opstart ten vroegste in de tweede helft van april 2021.

Voor die datum bracht VITO graag opnieuw de inwoners van Dessel en Mol op de hoogte van de bijkomende veiligheidsmaatregelen en van de verdere onderzoeksplannen.

Op woensdag 31 maart 2021 vond een virtueel interactief infomoment plaats, met de steun van de burgemeesters.

Download hieronder de presentatie die tijdens het infomoment is getoond.

VITO-seismometernetwerk onderzoekt aardbevingen

Radioactiviteit en diepe geothermie

Corrosie en scaling in de geothermiecentrale

Eenputsgeothermie opent perspectieven voor heel Vlaanderen

CO2 uit de lucht halen en meteen hergebruiken