VITO bouwt op de Balmatt-site in Mol een geothermiecentrale die op termijn uit vijf boorputten zal bestaan. Vanaf 2020 zullen de gebouwen van VITO, SCK.CEN en Belgoprocess worden verwarmd met aardwarmte. In een eerste fase zal de geothermiecentrale 12 tot 17 megawatt thermische energie of 1,5 megawatt elektrische energie leveren. 

+32 14 33 56 38

Highlights

2015
start proefboring naar 3000m
2016
Water van 125° wordt bereikt op 3610m
2017
Eerste steenlegging geothermiecentrale
2018
Proefboring tot op recorddiepte van 4905m succesvol
2019
Proefdraaien geothermiecentrale

Dat diepe geothermie aardbevingen kan veroorzaken is al langer gekend. Het zijn meestal lichte aardbevingen die alleen met gevoelige meetapparatuur te registreren zijn. Een belangrijke oorzaak lijkt de injectie van afgekoeld water te zijn. Door de locatie van de aardbevingen te bepalen kunnen we opvolgen hoe de ondergrond reageert op drukverschillen die gepaard gaan met de injectie. Zo leren we de ondergrond beter kennen.

Radioactieve elementen, afkomstig van het verval van natuurlijk uranium en thorium, zijn overal in de aardkorst aanwezig. Deze natuurlijke radioactieve stoffen worden aangeduid als NORM of Naturally Occurring Radioactive Materials. Aan het aardoppervlak zorgen ze voor de natuurlijke radioactieve achtergrondstraling.

Het water dat wordt opgepompt vanop 3300 m diep bevat 5 keer zo veel zout als het water van de Noordzee. Een deel van dat zout is een restant van het zeewater waarin het gesteente werd afgezet. In de loop van de tijd is de samenstelling veranderd door reacties met het gesteente waar het doorheen stroomt.

 

De geothermiesite in Mol gebruikt warm water uit de ondergrond. Maar die waterlaag op 4 km diepte is er alleen in de Limburgse en Antwerpse Kempen. Hoe lossen we dat op in de rest van Vlaanderen? 

Er is te veel CO2 in de lucht en dat is nefast voor de klimaatopwarming. CO2 uit de lucht halen en opslaan is één piste, maar we kunnen ook CO2 uit de lucht halen en gebruiken om hernieuwbare brandstoffen of hoogwaardige chemicaliën te produceren of om op te slaan in bijvoorbeeld bouwmaterialen. Dat kan nu al.