VITO bouwt op de Balmatt-site in Mol een geothermiecentrale die op termijn uit vijf boorputten zal bestaan. Vanaf 2019 zullen de gebouwen van VITO, SCK.CEN en Belgoprocess worden verwarmd met aardwarmte. In een eerste fase zal de geothermiecentrale 12 tot 17 megawatt thermische energie of 1,5 megawatt elektrische energie leveren. Op termijn mikt VITO op 5 megawatt elektrische energie kunnen leveren. De centrale in Mol zal de eerste geothermiecentrale voor diepe aardwarmte in Vlaanderen zijn.

+32 14 33 56 38

Highlights

2015
start proefboring naar 3000m
2016
Water van 125° wordt bereikt op 3610m
2017
Eerste steenlegging geothermiecentrale
2018
Proefboring tot op recorddiepte van 4905m succesvol
2019
Geothermiecentrale operationeel

Dat diepe geothermie aardbevingen kan veroorzaken is al langer gekend. Het zijn meestal lichte aardbevingen die alleen met gevoelige meetapparatuur te registreren zijn. Een belangrijke oorzaak lijkt de injectie van afgekoeld water te zijn. Door de locatie van de aardbevingen te bepalen kunnen we opvolgen hoe de ondergrond reageert op drukverschillen die gepaard gaan met de injectie. Zo leren we de ondergrond beter kennen.

Radioactieve elementen, afkomstig van het verval van natuurlijk uranium en thorium, zijn overal in de aardkorst aanwezig. Deze natuurlijke radioactieve stoffen worden aangeduid als NORM of Naturally Occurring Radioactive Materials. Aan het aardoppervlak zorgen ze voor de natuurlijke radioactieve achtergrondstraling.

Het geothermische warmtenetwerk in Mol en Dessel krijgt niet de vorm en omvang zoals het eind november 2017 aan het grote publiek werd gepresenteerd. Dat besluiten de gemeentebesturen van Mol en Dessel na overleg de afgelopen weken met VITO en Fluvius. De geothermiecentrale in Donk levert op dit ogenblik onvoldoende vermogen om het uitgebreide netwerk te voeden. Beide gemeentebesturen blijven wel geloven in de toekomst van geothermie in de Kempen als duurzame energiebron.

Er is teveel CO2 in de lucht en dat is nefast voor de klimaatopwarming. CO2 uit de lucht halen en opslaan is één piste, maar we kunnen ook CO2 uit de lucht halen en gebruiken om hernieuwbare brandstoffen of hoogwaardige chemicaliën te produceren of om op te slaan in bijvoorbeeld bouwmaterialen. Dat kan nu al. We beschikken nu al over CO2-gebaseerde producten die perfect passen in de bestaande markt. Producten waarbij de consument gewoon door ze te gebruiken een bijdrage levert in het gevecht tegen de klimaatsverandering.