Met de boring op de Balmatt-site in Mol bewees VITO dat er geothermie in de Vlaamse ondergrond zit. Maar ook op andere plaatsen in Vlaanderen is er geothermisch potentieel.

+32 14 33 56 38

Diepe geothermie in Noord-Limburg?

Al in 2007 stelde VITO dankzij een seismische campagne vast dat noordelijk Limburg wel eens een hotspot voor aardwarmte zou kunnen zijn. Met nieuwe onderzoeken wil ze die bevindingen bevestigen en meer informatie over de ondergrond verzamelen. Dat gebeurt met een elektromagnetische 3D-campagne, waarbij magnetische en elektromagnetische signalen in de ondergrond gemeten worden. Die campagne wordt gecombineerd met graviteitsmetingen. Beide onderzoeken geven meer informatie over de doorlaatbaarheid van de ondergrond en de mogelijke aanwezigheid van warm water. Op basis daarvan kan beslist worden of ook hier, net als in Mol, een geothermiecentrale mogelijk is.

Kennis combineren

Om te bepalen of de Vlaamse ondergrond geothermisch potentieel heeft, is er veel gespecialiseerde kennis nodig. We moeten een goed zicht hebben op de eigenschappen van de diepe ondergrond, over de energiebehoefte in een bepaalde streek en over warmteopslag. VITO laat onderzoekers multidisciplinair samenwerken om die kennis bloot te leggen. Zo worden er seismische campagnes uitgevoerd. Een ander team van onderzoekers gaat na hoe het geothermisch potentieel kan omgezet worden om aan de warmtevraag te voldoen.