Door de toenemende grondstoffenschaarste en schommelende energieprijzen wordt investeren in duurzame energie van eigen bodem een prioriteit. Om in de energiebehoefte te voorzien, zijn naast zonne- en windenergie ook bronnen nodig die continu stroom of warmte kunnen leveren. Diepe geothermie levert hernieuwbare stroom en warmte die 24/7 beschikbaar is.

+32 14 33 56 38

Energiemix van de toekomst

Overschakelen op hernieuwbare energiebronnen van eigen bodem is noodzakelijk om het klimaat te redden en minder afhankelijk te worden van energie-import. De productie van wind- en zonne-energie is weersafhankelijk. Daarom is er nood aan energiebronnen die dag en nacht beschikbaar zijn. Naast elektriciteit neemt warmte de helft van onze energievraag in. Diepe geothermie is een continue, duurzame energiebron, die tegelijk stroom en warmte levert. VITO is ervan overtuigd dat diepe geothermie een onmisbare schakel vormt in de energiemix van de toekomst.

Energie voor 5000 gezinnen

Geothermische warmte exploiteren is geen eenvoudige klus, het vergt specifieke expertises. De bouw van de eerste geothermiecentrale in Vlaanderen, op de Balmatt-site in Mol, is een technologisch hoogstandje. Naast warmte wil VITO er ook groene stroom opwekken. Als de installatie klaar is, zal ze warmte en stroom leveren aan 5000 gezinnen in de regio. VITO realiseert daarmee de vierde grootste geothermiecentrale in Europa.

Jobs voor de streek

Diepe geothermie biedt heel wat voordelen voor de maatschappij. Aardwarmte oppompen vergt een grote investering, maar die is eenmalig. Een grote groep particulieren en bedrijven plukken er jarenlang de vruchten van. Zij krijgen geothermische warmte geleverd via een warmtenet. De warmte is constant, en dus de prijs veel minder onderhevig aan schommelingen.

Diepe geothermie geeft impulsen aan de streek. Een geothermiecentrale met een warmteproductie van 20 megawatt garandeert voltijdse tewerkstelling voor 20 mensen voor een periode van 30 jaar. Als die centrale ook nog eens elektriciteit produceert, is dat zelfs het dubbele. Daarbovenop profiteren lokale bedrijven indirect mee van de industriële activiteiten rond een geothermiecentrale.

Risicovrij investeren

VITO wil een breed draagvlak creëren voor de Kempense geothermiecentrale. De kennisinstelling investeerde samen met de Vlaamse overheid in een indrukwekkende boring, die zowel in eigen land als internationaal de aandacht trok. Het project krijgt vorm in samenwerking met netbeheerders, overheidsinstanties, studiebureaus en cleantechbedrijven. Omwonenden worden geïnformeerd en nauw betrokken bij het project.

“Met de ervaring uit het project wil VITO belangrijke impulsen geven om geothermiecentrales en warmtenetten ook in de rest van Vlaanderen uit te rollen. Met onze geothermiecentrale in Mol nemen we hindernissen weg voor bedrijven die geloven in het economisch potentieel van geothermie, maar niet de middelen hebben om grote risico’s te nemen.”

Dirk Fransaer
Algemeen Directeur VITO