De ontwikkeling en bouw van de Balmatt-centrale in Mol heeft VITO een grondige kennis van geothermie opgeleverd. Die expertise willen we nu delen met bedrijven die zelf geothermie willen toepassen. VITO brengt de slaagkansen van nieuwe geothermieprojecten in kaart en becijfert de rendabiliteit.

+32 14 33 67 02

Voor bedrijven kan de stap naar geothermie groot zijn. Bij VITO kunnen ze terecht voor informatie en voorstudies, om zo het potentieel van specifieke projecten te analyseren. “De laatste jaren groeit de interesse, vooral in de land- en tuinbouwsector. Daar kan geothermie een antwoord bieden op de grote warmtevraag”, zegt Stijn Janssen van VITO. “Voor één bedrijf is de technologie vaak te duur, daarom slaan landbouwers de handen in elkaar om een investering te laten onderzoeken.”

Voorstudies

Een onderzoekstraject bij VITO bestaat in eerste instantie uit desk research. Onderzoekers nemen bestaande informatie en testresultaten door en bepalen of een locatie in aanmerking komt voor geothermie. Daarna volgt eventueel een seismisch onderzoek. Dat gebeurt door externe partners, onder leiding van VITO. Stijn Janssen: “De derde stap is de verwerking van de data. Op basis daarvan geven we een concreet advies: is een geothermiecentrale mogelijk of niet? En zo ja, zal ze rendabel zijn? We helpen bedrijven met de opmaak van hun businessplan en de voorbereiding van hun aanvraag.”

Commerciële aanpak

VITO analyseert niet alleen projectvoorstellen uit Vlaanderen, maar ook uit het zuiden van Nederland. Bedrijven kiezen er voor VITO vanwege de vergelijkbare ondergrond en de ervaring met de Balmatt-centrale. In Nederland staat men op dit gebied toch al een stap verder, zegt Stijn Janssen. “De Nederlandse overheid steunt bedrijven die geothermie overwegen. Ze kent bijvoorbeeld subsidies toe om voorstudies te bestellen. Er bestaat ook een garantieregeling: als een centrale niet het gehoopte rendement haalt, betaalt de overheid een deel van de investeringskost terug. Dat reduceert het risico voor bedrijven. Vlaanderen werkt nu ook aan zo’n regeling. De komende maanden gaan we ook in Frankrijk en Duitsland de mogelijkheden verkennen.”

Ook in oude mijnen

Naast de gekende geothermiecentrales focust VITO ook op warmte uit verlaten mijngangen. Die technologie is duurzamer en goedkoper omdat er geen nieuwe boringen nodig zijn. Het opgepompte water is minder heet, maar nog altijd warm genoeg om huizen te verwarmen via een warmtenet. In Nederland ondersteunen we zo een centrale om tot optimale productie te komen. En er lopen studies om het potentieel te onderzoeken van andere verlaten mijnen in binnen- en buiteland.