Roadmap studie voor de ontwikkeling en implementatie van geothermie als duurzame, stabiele en betaalbare bron van warmte en elektriciteit voor overheden, bedrijfsleven en burgers. Met de Kempen als bakermat wordt de uitrol over Vlaanderen voorbereid.

VITO, VOKA Kempen en IOK wensen met GEOTHERMIE 2020 een sterke stimulans te geven aan de werkgelegenheid en de versteviging van het economisch weefsel in de Kempen en bij uitbreiding Vlaanderen. VITO zal zich hierbij vooral richten op geologie, energiesystemen en -technologieën, transities en materiaalkunde. VOKA Kempen kan op onnavolgbare wijze de aansluiting bewerkstelligen tussen het project en de regionale ondernemingen. IOK is de uitgelezen partij om de brug te slaan tussen het project, de gemeenten en de burger. Dit is een transitieverhaal, waarbij technologische, economische en sociale behoeften, innovaties en maatschappelijk draagvlak met elkaar moeten verzoend worden (WP1). De technologie is reeds bewezen in het buitenland maar nieuw voor de regio.

De grootschalige implementatie brengt dan ook een aantal technologische uitdagingen met zich mee. VITO stelt in het kader van GEOTHERMIE 2020 een technologisch stappenplan op om deze uitdagingen aan te pakken en de uitrol van diepe geothermie in de regio te bevorderen (WP2). De uitrol kan een substantiële bijdrage leveren tot de creatie van nieuwe industriële bedrijven en tot economische vooruitgang in Vlaanderen met internationale allures (WP3). Gevalstudies m.b.t. de bouw van een aantal centrales en minstens 1 cluster van centrales zullen de economische haalbaarheid moeten aantonen (WP 4). Om de uitrol mogelijk te maken zullen tenslotte een aantal initiatieven moeten genomen worden op het vlak van vergunningen, concessiebeleid of zelfs wetgeving (WP 5). 

Projectverantwoordelijke: VITO NV
Projectpartners: VOKA Kempen, IOK
Looptijd: van 1 juli 2013 tot en met 31 december 2014
Co-financiering: dit project wordt mogelijk gemaakt met steun van:

 

Download hier de brochure

Download het eindrapport economische analyse

Download het eindrapport ruimtelijke inplantingsanalyse

Download het eindrapport netintegratie