Geothermie is een lokale en duurzame energiebron die altijd beschikbaar is. Ondanks die troeven wordt de technologie nog niet op grote schaal toegepast. VITO onderzocht samen met Grontmij en TNO wat de barrières zijn en welk potentieel geothermie biedt in de Vlaams-Nederlandse grensregio.

+32 14 33 56 38

GeoHeat-app

In 2013 en 2014 lanceerde VITO zes voorbeeldstudies om het potentieel van geothermie te onderzoeken. Dat gebeurde in de provincies Antwerpen, Belgisch- en Nederlands-Limburg en Noord-Brabant. Het project kreeg de naam GeoHeat-app mee.

“De studies onderzochten of er aardwarmte beschikbaar is in watervoerende lagen van meer dan 250 meter diep en in breukzones. Die informatie vulden we aan met gegevens over de geologische ondergrond”, vertelt Ben Laenen van VITO. “De geologische lagen stoppen natuurlijk niet aan de grens. Daarom was de grensoverschrijdende samenwerking erg productief.”

Concrete projecten

GeoHeat-app deed meer dan de geologie bestuderen. Zodra het geothermische potentieel duidelijk was, volgde een economische haalbaarheidsstudie. Ben Laenen: “We legden de link met concrete vastgoedprojecten. Nabij Eindhoven wordt bijvoorbeeld een gloednieuwe campus gebouwd met een werklandschap voor mechatronica- en systeembedrijven en kennisleveranciers. Zo’n 65 procent van de warmtevraag van dat complex kunnen we dekken met aardwarmte, hoewel de geothermische bron er relatief klein is.”

De Turnhoutse Parkwijk, een wijk met zo’n 400 woningen uit de jaren 1960 en ’70, doet het nog beter. Ben Laenen: “De warmtevraag van al die bewoners, plus die van de scholen, het zwembad en de sporthal kan volledig gedekt worden met een geothermische bron. Meer nog: als we het warmtenet verviervoudigen, wat perfect haalbaar is, kunnen we nog 10.000 extra woningen op de geothermische bron aansluiten.”

Stabiele prijzen

Aardwarmte zou de grensregio kunnen voorzien van duurzame, lokale warmte aan stabiele prijzen. De energiebron blijft ook op lange termijn voorradig. Ben Laenen: “Met GeoHeat-app hebben we het potentieel van geothermie in de grensregio aangetoond. Vraag en aanbod moeten dan wel goed op elkaar worden afgestemd: de voorbeeldstudies tonen aan dat zo de beste winsten te boeken vallen.” GeoHeat-app liep van 1 januari 2013 tot 30 juni 2014 en kaderde in het Europese project Interreg IVa.