Een digital twin is een virtuele representatie van een product of een systeem. Voor de gezondheidssector is de digital twin een belangrijk instrument omdat ze gebruik maakt van alle mogelijke data die in een specifiek klinisch proces al zijn verzameld of beschikbaar zijn en die combineert met de gegevens van een specifieke patiënt. Daardoor is het mogelijk om aandoeningen sneller en gemakkelijker te detecteren en doeltreffender therapieën voor te stellen.

Het Virtual Physiological Human Institute (VPH) leidt een Europees coördinatie- en ondersteuningsproject om een ecosysteem voor digital twins in de gezondheidszorg op te bouwen. EDITH (Ecosystem for Digital Twins in Healthcare) wil een inclusief ecosysteem voor digitale tweelingen in de gezondheidszorg in Europa bevorderen en een strategische routekaart opstellen voor de bredere ontwikkeling, integratie en invoering ervan.

Een digital twin is een patiëntspecifieke virtuele weergave van reële systemen of processen (gaande van organen tot het hele lichaam), die is opgebouwd uit een combinatie van gegevens- en kennisgestuurde voorspellende computermodellen, en die kan worden gebruikt als ondersteunend systeem voor klinische beslissingen of als instrument voor de ontwikkeling en personalisering van medische producten.

Dit project kent vele Europese partners en wordt mee gefinancierd door de Europese commissie in het kader van het Digital Europe Program. VITO heeft een dubbele rol in het EDITH-consortium. Onze primaire rol is de ontwikkeling, evaluatie en afstemming van de datatoegangsstrategie voor het creëren van virtuele tweelingen uit persoonlijke gezondheidsgegevens vanuit verschillende bronnen zoals e-health, ziekenhuisdossiers en/of gegevens uit de echte wereld (RWD). Dit gebeurt in samenwerking met de Data Science Hub, afgestemd op de We Are-projectmethodologie. Secundair leveren wij een bijdrage aan de werkgroep die het ecosysteem van virtuele tweelingen in Europa in kaart brengt en een duurzaamheidsmodel ontwikkelt voor de virtuele tweelingen in de gezondheidszorg en de klinische praktijk.

EDITH zal de synergieën tussen de Europese gemeenschappen ontwikkelen, combineren en verder versterken. Dat moet resulteren in een samenhangend ecosysteem en een op consensus gebaseerde routekaart naar virtuele menselijke tweelingen. Het zal ook gebruik maken van de EU-infrastructuur om een opslagplaats van digitale tweelingen en een simulatieplatform te ontwikkelen. Zowel patiënten, zorgverleners, regelgevende instanties en de industrie zullen er gebruik van kunnen maken.

De Coordination and Support Action (CSA) van EDITH wordt geleid door het Virtual Physiological Human Institute (VPH Institute). Partners zijn VPH Institute (BE), Lynkeus (IT), the Athena Research and Innovation Center (GR), the AGH University of Science and Technology (PL), the University of Amsterdam (NL), the Flemish Institute for Technological Research (VITO, BE), the University of Bologna (IT), DIGITALEUROPE (BE), the Forschungszentrum Jülich (DE), the Heidelberg Institute for Theoretical Studies (HITS, DE), Pi School (IT), the French Institute for Research in Computer Science and Automation (INRIA, FR), the University of Liege (BE), Empirica (DE), the Barcelona Supercomputing Center (ES), the University Hospital of Aachen (DE), the Foundation for Research and Technology - Hellas (FORTH, GR), the Swiss Federal Institute of Technology Lausanne (EPFL, CH), and the Queen Mary University of London (UK).

Contact:
+32 14 33 52 70