Rapport | Hoe passen deelwagens in een duurzaam mobiliteitsbeleid dat ook gezondheid vooropstelt?

Deelwagens vinden de laatste jaren meer en meer hun plaats in de autowereld. Maar welke invloed hebben ze op onze gezondheid en onze publieke ruimte? En hoe passen ze in een duurzaam mobiliteitsbeleid dat ook gezondheid vooropstelt?

Op vraag van Het Agentschap Zorg en Gezondheid schreven we samen met Het Vlaams Instituut Gezond Leven een rapport over deelwagens.

Uit het rapport blijkt alvast dat deelwagens zorgen voor:

  • een afname in sedentair gedrag, uitlaatemissies en niet-uitlaatemissies, geluidsoverlast en materiaalgebruik;
  • winst en betere benutting van de publieke ruimte inclusief ontharding en vergroening;
  • een verkleining van de gezondheidsongelijkheid.

De deelwagen heeft dus een heel wat voordelen ten opzichte van de privéwagen, maar autorijden blijft in een gezond mobiliteitsbeleid de laatste stap.

Rapport

Hoe passen deelwagens in een duurzaam mobiliteitsbeleid dat ook gezondheid vooropstelt?

ParterOrganisatie MilieuGezondheidsZorg (PO MGZ) is een samenwerkingsverband tussen VITO Health, Gezond Leven en Het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid.