Characterise-to-Sort (CtS) is een innovatieve technologie die speciaal ontwikkeld is voor inline karakterisering van complexe heterogene materiaalstromen. De CtS-technologie biedt bedrijven snelle en betrouwbare gegevens die een eenvoudige waardebepaling en/of kwaliteitscontrole mogelijk maken op basis van de samenstelling van de volledige materiaalstroom, zonder dat tijdrovende en dure (destructieve) chemische analyse nodig is.

Hoe werkt Characterise-to-Sort?

Een beetje zoals een bagagescanner die in een luchthaven wordt gebruikt. Afvaldeeltjes op een transportband worden gescreend met een kleurencamera, een 3D-laserscanner en röntgenstralen. Het apparaat herkent individuele deeltjes door middel van machine learning en kunstmatige intelligentie en kent verschillende parameters toe, zoals materiaalklasse, vorm, textuur en massa. Het apparaat creëert een digitale tweeling van elk monster.

Toegevoegde waarde uit afval halen met kunstmatige intelligentie

Zelfs vandaag wordt afval nog niet op de meest doeltreffende manier gerecycleerd. De kwaliteit van afvalstoffen is vaak moeilijk te meten. Eenmaal je precies weet wat er in jouw afvalstroom zit, kan je deze efficiënter recycleren. Characterise-to-Sort is een karakterisatietoestel dat elk afzonderlijk afvaldeeltje identificeert. VITO heeft verschillende sensoren gecombineerd in het apparaat en een slim softwarepakket ontwikkeld om de scans te interpreteren. Zo krijg je niet alleen inzicht in de materialen die zich in jouw afvalstroom bevinden, maar kan je ook de waarde van het afval bepalen en nieuwe recyclageprocessen simuleren.

Een digitale tweeling van jouw volledige afvalstroom
  • Hoeveel verschillende materialen zitten er in het afval?
  • Hoe groot zijn de deeltjes en wat is hun vorm?
  • Wat is de aard en de massa van elk afzonderlijk deeltje?
  • Wat is de waarde van je afval?
De voordelen van Characterise-to-Sort
  • Snelle resultaten
  • Analyse van de volledige afvalstroom
  • Niet-destructieve analyse
  • Nieuwe inzichten en materialenkennis

Is de technologie al beschikbaar op de markt?

Momenteel is VITO bezig met het opschalen van de technologie naar industrieel niveau om de waarde van hele vrachtwagenladingen afval te kunnen bepalen zonder dat er dure en tijdrovende laboratoriumanalyses nodig zijn. Om de industriële relevantie van de nieuwe en innovatieve karakteriseringstechnologie aan te tonen, heeft VITO het CHARAMBA-project opgezet met de Universiteit Gent, Suez en Umicore. Na afloop van het project zal VITO de technologie als een dienst op de markt brengen.

Expert duurzame materialen