Characterise-to-Sort (CtS) is een innovatieve technologie die speciaal ontwikkeld is voor inline karakterisering van complexe heterogene materiaalstromen. 

Wat is de waarde van een vrachtwagen vol metaalrijk afval?

Momenteel is VITO bezig met het opschalen van de technologie naar industrieel niveau om de waarde van hele vrachtwagenladingen afval te kunnen bepalen zonder dat er dure en tijdrovende laboratoriumanalyses nodig zijn. Om de industriële relevantie van de nieuwe en innovatieve karakteriseringstechnologie aan te tonen, heeft VITO een project opgezet met de Universiteit Gent, Suez en Umicore. Na afloop van het project zal VITO de technologie als een dienst op de markt brengen.

Hoe werkt Characterise-to-Sort?

Een beetje zoals een metaaldetector die in een luchthaven wordt gebruikt. Afvaldeeltjes op een transportband worden gescreend met een kleurencamera, een 3D-laserscanner en röntgenstralen. Het apparaat herkent individuele deeltjes door middel van machinaal leren en kunstmatige intelligentie en kent verschillende parameters toe, zoals materiaalklasse, vorm, textuur en massa. Het apparaat creëert een digitale tweeling van elk monster.

Een digitale tweeling van uw gehele afvalstroom met een goed inzicht:

 • Hoeveel verschillende materialen zitten er in het afval?
 • Wat is de aard van deze materialen?
 • Hoe groot zijn de deeltjes en wat is hun vorm?
 • Wat is de massa van elk afzonderlijk deeltje in uw afval?
 • Wat is de waarde van uw afval?

Characterise-to-Sort biedt een toegevoegde waarde voor:

 • Afvalverwerkingsbedrijven
 • Afvalinzamelingsbedrijven

De voordelen van Characterise-to-Sort

 • Preciezere waarde van het afval
 • Meer hergebruik en/of recyclage van afval
 • Verbeterde recyclageprocessen
 • Ontwikkeling van een nieuw recyclageproces
 • Kwaliteit van de gerecycleerde materialen verzekerd

Tests hebben aangetoond dat Characterise-to-sort al 99% van de belangrijkste bestanddelen van sloopafval correct herkent.

Zelfs vandaag wordt afval nog niet op de meest doeltreffende manier gerecycleerd. De kwaliteit van afvalstoffen is vaak moeilijk te meten. Als u eenmaal precies weet wat er in uw afvalstroom zit, kunt u deze efficiënter recycleren. Characterise-to-Sort is een detectieapparaat dat elk afzonderlijk afvaldeeltje identificeert. VITO heeft verschillende sensoren gecombineerd in het apparaat en een slim softwarepakket ontwikkeld om de scans te interpreteren. Zo krijgt u niet alleen inzicht in de stoffen die zich in uw afvalstroom bevinden, maar kunt u ook de waarde van het afval bepalen en nieuwe recyclageprocessen simuleren.