VITO biedt ondersteuning in het ganse ontwikkelingstraject van een geothermische centrale: vanaf de quick scan, de initiële geofysische en geologische exploratie, de begeleiding bij nodige vergunningsaanvragen, het effectief diep boren (planning, supervisie en interpretatie), het dimensioneren van de oppervlakte installaties en het opzetten en opvolgen van de operationele fase (monitoring van het reservoirgedrag en productie data, updaten van het reservoirmodel).

Onze expertise

 • Meer dan 20 jaar 'hands on' & 'state of the art' relevante ervaring met geologische evaluaties van (diepe) ondergrond

 • VITO is het geologisch expertisecentrum voor de Vlaamse overheid

 • Referentie-instituut voor 3D-geologische kartering

 • Diep saline aquifers voor geothermische doubletten: BE & NL, Afrika

 • Gebruik van verlaten mijnen voor thermische opslag: BE, NL, UK, Canada

 • Van olieveld tot geothermische centrale (ORC - warmte): China

 • Ondergrondse gasopslag (aardgas, CO2): BE, Zuid-Afrika, de Balkanregio, de Maghreb-regio

Onze dienstverlening

Seismisch onderzoek
VITO - Seismisch onderzoek

Planning, veldwerk en interpretatie.

Diepe geothermische boringen
VITO - Diepe boringen

Planning, supervisie en interpretatie van boringen tot 3 km diepte en meer.

Geothermische warmtenetten

Ontwerp en dimensionering van de bovengrondse installaties.

3D Geologische modelleren is het creëren van 3D-modellen van de ondergrond op basis van geologische en geofysische observaties en concepten. Het wordt gebruikt voor het beheren en kwantificeren van natuurlijke rijkdommen, met toepassingen zoals voor grondwater, geothermie en (vroeger) steenkoolontginningen.

De MijnWater Management Tool (MWMT) biedt ondersteuning bij het plannen van hergebruik van verlaten mijnterreinen. Dit omvat het ontwikkeling van nieuwe toepassingen zoals het gebruik van mijnwater voor verwarming en koeling en voor warmte / koude opslag. Bovendien is de modelleertool eveneens geschikt voor het begroten volumes mijnwater die van het terrein afstromen. Daarnaast kan de tool ook gebruikt worden om de chemische samenstelling van mijnwater te berekenen  alsook de dispersie van chemicaliën in ondergelopen of overstromende mijnengebieden.

Referentieprojecten

Ondiepe & diepe geothermy:

 • LRM NV (België)

 • Balmatt VITO (België)

 • De Ark (Turnhout, België)

 • California Lipzig Gielen geothermie BV (NL)

 • Provincie Gelderland & Radboud Universiteit Nijmegen (The Netherlands)

 • T.O.M.(Tuinbouw OntwikkelingsMaatschappij, Nederland)

 • EU INTERREG IV Vlaanderen (Nederland)

 • Electrawinds (Roemenië)

 • Provincie Gelderland (Arnhem, Nederland)
 • Wijnen NV & Burghout Projectmanagement NV (Nederland)
 • Yanling (China)
 • Liaocheng (China)

Vergunningen en exploratie/exploitatie-licentieverlening:

 • IDEA (Belgë)
 • Wijnen Square Crops (Nederland)

Kennisoverdracht /beste praktijken/wettelijke kwesties:

R&D
+32 14 33 56 38