Herontwerp van bestaande productieschema’s kan leiden tot drastische efficiëntieverbeteringen . Vaak houdt dit de integratie van een scheidingsstap tijdens de (enzymatische) reactie in, wat resulteert in een efficiënter en economisch proces. Verschillende strategieën kunnen worden onderzocht en geïmplementeerd om potentiële nadelen van enzymatische processen aan te pakken, zoals substraat- en/of productinhibitie, ongunstige evenwichten, of ongewenste (bio)transformatie van het eindproduct.

Jouw voordeel

Gecontroleerde (co-)productverwijdering of substraatdosering

 • Slimme integratie van membraantechnologie maakt gecontroleerde toevoeging van inhiberende agentia mogelijk, of de continue onttrekking/scheiding van een inhiberend of onstabiel product uit het reactiemengsel.
 • Gecontroleerde verwijdering van een nevenproduct of water is bijvoorbeeld een essentiële stap in lipase-gebaseerde (trans)esterificaties en kan worden gerealiseerd met organofiele of hydrofiele pervaporatie.

Meerfasige reacties

 • VITO heeft ervaring met het optimaliseren en uitvoeren van conversies waarbij substraten worden gebruikt die nauwelijks mengbaar zijn.
 • Bovendien kan het tweefasige membraancontactortesten uitvoeren om substraten te doseren of producten te extraheren die slecht oplosbaar zijn in waterige of organische oplossingen.

Productie van op maat gemaakte oligomeren

Enzymmembraanreactoren maken enzymatische hydrolyse mogelijk van macromoleculen tot oligomeren met een gecontroleerde productmoleculegrootte en -kenmerken, zoals functionele, nutritionele of immunologische eigenschappen. Zowel een enkele membraanfiltratiestap of een cascade van membranen kan worden gebruikt om oligomeren te verkrijgen met een specifiek moleculegewichtsbereik. Voorbeelden hiervan zijn peptiden en oligosacchariden.

Productie van enzymen

VITO heeft alle apparatuur voor het produceren van celextracten of enzymen voor verder testwerk.

Ons aanbod

 • Aanbieden van knowhow en gebruik van apparatuur om enzymatische conversies te ontwerpen en optimaliseren, mogelijk door membraantechnologie te integreren in het conversieproces
 • Aanbieden van knowhow inzake reacties in waterige en solventfase en inzake reacties met moeilijk mengbare substraten
 • Capaciteit om intra- en extracellulaire enzymen te produceren op laboratoriumschaal
 • Toegang tot apparatuur op laboratorium- en pilootschaal

De apparatuur en expertise van VITO voor de intensifiëring van enzymatische processen zijn van belang voor:

 • de farmaceutische, cosmetica-, levensmiddelen- en veevoeder-, smaak- en geurstoffenindustrie, fijnchemie en andere bedrijven, op zoek naar een biogebaseerd alternatief voor een bestaand chemisch proces of met de wens om een suboptimaal enzymatisch proces te verbeteren
 • bedrijven die actief zijn in de ontwikkeling van biokatalysatoren en die een ontwikkelings- of schaalvergrotingspartner voor bioprocessen nodig hebben
 • technologieontwikkelaars of -leveranciers

Waarom met VITO samenwerken?

Uitrusting en infrastructuur
 • Apparatuur voor enzymproductie
 • Screening en reactie-optimalisatie van enzyme - substraat (schaal van 1 tot 50 ml)
 • Gepakte kolom-, wervelbed- en geroerde tankreactoren (van 50 ml tot 5 l werkvolume) voor bedrijfsvoering met of zonder gekoppelde scheidingstechnologie, in (herhaalde) batch- of continue modus
 • Laboratoriumcertificering/vergunning voor werken met ggo's
 • Op maat gemaakte flexibele mobiele skids voor validatietesten ter plaatse, met inbegrip van membraaneenheden voor micro-, ultra- en nanofiltratie, en pervaporatie (enkele zijn ATEX-conform). Alle skids zijn uitgerust met online metingen voor bewaking, automatisering en bediening vanop afstand.
Expertise en knowhow
 • Uniek track record van bedrijfsvoering van membraanbioreactoren voor enzymretentie en/of -immobilisatie en voor in-situ productverwijdering
 • Uitgebreide knowhow inzake ontwerp, engineering, bedrijfsvoering en optimalisatie van (meerfasige) enzymatische processen gekoppeld aan membraantechnologie
 • Specifieke expertise in de toepassing van lipasen, transaminasen, glycosidasen (pectinase, xylanase, carrageenase, chitosanase, sucrose-fosforylase, ...), laccasen, proteasen, enz.
 • Ervaring met de productie van enzymen en enzymextracten
 • Levering van productmonsters op kg-schaal
 • Gefaseerd traject van proof-of concept naar haalbaarheidsstudies op laboratorium- en pilootschaal
 • Technisch-economische beoordeling van resultaten
 • Bestaande octrooiportefeuille
Business Development Manager
+32 14 33 69 15