De STORM-controller is een innovatieve controller voor warmtedistributienetwerken gebaseerd op zelflerende algoritmes. De controller zorgt voor een lager gebruik van fossiele brandstoffen en laat een verhoogd aandeel aan restwarmte en hernieuwbare bronnen in warmtenetten toe. Dankzij de controller wordt de warmtevraag afgevlakt en kan extra capaciteit op het warmtenet benut worden. 

Piekafvlakking
piekafvlakking icon

De warmtevraag wordt verschoven van piekuren naar daluren, wanneer goedkopere duurzame energie beschikbaar is

Autonoom
autonomie icon

Zelflerende en adaptieve algoritmen zorgen ervoor dat er geen tussenkomst van experten nodig is voor herconfiguraties en aanpassingen

Echt schaalbaar
schaalbaar icon

Kan worden aangesloten op grote en kleine warmtenetten, waarbij enkele of veel gebouwen ingekoppeld kunnen worden. Kan gemakkelijk worden opgeschaald naar meerdere warmtenetten.

Eenvoudige integratie
makkelijke integratie icon

Kan snel en eenvoudig worden geïntegreerd met onderstations van verschillende merken 

STORM District Energy Controller

Autonome regeling en optimalisatie voor warmtenetten op basis van AI

Wil je meer te weten komen over deze technologie?