De STORM-controller is een innovatieve controller voor warmtedistributienetwerken gebaseerd op zelflerende algoritmes. De controller zorgt voor een lager gebruik van fossiele brandstoffen en laat een verhoogd aandeel aan restwarmte en hernieuwbare bronnen in warmtenetten toe. Dankzij de controller wordt de warmtevraag afgevlakt en kan extra capaciteit op het warmtenet benut worden. 

STORM controller

Wil je meer te weten komen over deze technologie?