Washcoating is een proces waarmee we actieve poeders in dispersie (slurry) afzetten op een gestructureerde drager voor gebruik in specifieke toepassingen. Een bekend voorbeeld is de productie van katalysatoren voor dieseluitlaten door washcoating van keramische honeycombs. Met dezelfde methode kunnen we ook andere katalysatoren aanbrengen op gestructureerde dragers voor chemische conversies.

Jouw uitdagingen

Je wilt een nieuw product ontwikkelen of een bestaand product optimaliseren.
Je wilt een katalysator of een actief poeder afzetten op een poreuze drager met een specifieke lading.

Hoe wij kunnen helpen

Inschatting van de techno-economische haalbaarheid van je project.
Advies en selectie van de juiste startmaterialen en poreuze substraten.
Design en bouw van specifieke opstellingen voor washcoating op labo- en pilootschaal.
Ontwikkeling van washcoating processen op maat en het vastleggen in een protocol.
Uitwerking van procedures voor procesopvolging en kwaliteitscontrole.
Washcoating van producten in kleine series voor interne en externe evaluatie bij klanten.
Technologieoverdracht en verdere opschaling in uw eigen productieomgeving of bij een geselecteerde job-coater.
Business development
+32 14 33 56 20