Als beleidsmaker neem je beslissingen weldoordacht. VITO wil daarom een partner zijn voor overheidsdiensten.  En dit voor langdurige technologische en wetenschappelijke ondersteuning op gemeentelijk, provinciaal, Vlaams, federaal en Europees niveau. Zo kunnen overheden wetenschappelijk onderbouwde innovatieve doorbraakprojecten voorbereiden en uitvoeren. Bekijk hier welke projecten we al realiseerden op de verschillende beleidsniveaus.

Gemeenten en steden

Vlaanderen

Europa