VITO/EnergyVille en het Zweedse bedrijf NODA werken samen aan een manier om stedelijke warmtenetten intelligent te maken.

Restwarmte gebruiken om water op te warmen: steden zijn de uitgelezen plek om voordelige warmtenetten uit te bouwen. Zulke thermische netten kunnen de koude- en warmtebehoeften van grote groepen gebruikers dekken en brengen de lokale warmtevraag in evenwicht met het aanbod. Het resultaat: een efficiëntere energievoorziening door een optimaal gebruik van hernieuwbare energiebronnen.

Het is de bedoeling om het rendement te verhogen door de vraag naar verwarming en koeling beter te voorspellen. Dat gebeurt met een intelligent controlealgoritme. VITO/EnergyVille zorgt voor de code, NODA levert het hard- en softwareplatform. De technologie wordt getest in het Nederlandse Heerlen en in het Zweedse Växjö.”

Dirk Vanhoudt
R&D VITO/EnergyVille

In Heerlen is de watertemperatuur met 28 °C relatief laag, in Växjö is het water warmer, want daar gebruiken we warmtekrachtkoppeling op houtsnippers en -pellets. De samenwerking tussen VITO/EnergyVille en NODA past in STORM, een Horizon 2020-project om warmtenetten intelligenter te maken. Tegen eind 2018 zou onze technologie marktrijp moeten zijn.

Markus Bergkvist NODA