Onze maatschappij wordt geconfronteerd met steeds extremere klimatologische omstandigheden, zo ook periodes van uitgesproken waterovervloed en –schaarste. Dit vertaalt zich in steeds strengere randvoorwaarden, waaraan ook de industrie zich dient aan te passen. Een transitie richting een innovatief industrieel waternetwerk, met focus op waterbesparing, -zuivering en – hergebruik enerzijds en opvolging, beheersing, slimme sturing en samenwerking anderzijds garandeert veerkracht op langere termijn.

 • 360° water scenario analyse
 • Innovatieve waternetwerken
 • Circulaire businessmodellen

Voor wie?

 • Industrie
 • KMO

Wat zijn de voordelen voor de klant?

 • Waterbesparing
 • Productrecuperatie
 • Energiewinning
 • Kostenbesparing
 • Beantwoorden aan milieuwetgeving
 • Groen imago