De wereldwijde watervoorraden komen steeds meer onder druk te staan. Voor een evenwichtig watervoorraadbeheer is er nood aan beleidsondersteunende diensten waarin we onze kennis van de watersystemen integreren. VITO levert deze verschillende diensten.

R&D
+32 14 33 67 85

Publicaties

Bending of the concentration discharge relationship can inform about in-stream nitrate removal
Year: 
2021
Journal: 
HYDROLOGY AND EARTH SYSTEM SCIENCES
Dehaspe, J; Sarrazin, F; Kumar, R; Fleckenstein, JH; Musolff, A
Groundwater dynamics in a restored tidal marsh are limited by historical soil compaction
Year: 
2020
Journal: 
ESTUARINE COASTAL AND SHELF SCIENCE
Van Putte, N; Temmerman, S; Verreydt, G; Seuntjens, P; Maris, T; Heyndrickx, M; Boone, M; Joris, I; Meire, P
Bridging global, basin and local-scale water quality modeling towards enhancing water quality management worldwide
Year: 
2019
Journal: 
CURRENT OPINION IN ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY
Tang, T; Strokal, M; van Vliet, MTH; Seuntjens, P; Burek, P; Kroeze, C; Langan, S; Wada, Y