De wereldwijde watervoorraden komen steeds meer onder druk te staan. Voor een evenwichtig watervoorraadbeheer is er nood aan beleidsondersteunende diensten waarin we onze kennis van de watersystemen integreren. VITO levert deze verschillende diensten.

R&D
+32 14 33 67 85