Water is kostbaar, nu meer dan ooit. Natte en kurkdroge zomers volgen elkaar op. Extreme regenval, wateroverlast en aanhoudende droogte spelen haasje-over. Als bedrijf, afhankelijk van water in het productieproces, moet u kunnen vertrouwen op een ononderbroken aanbod van kwalitatief goed water aan een aanvaardbare prijs. 

VITO werkt op veel fronten aan deze wateruitdagingen. We maken analyses en doen suggesties om problemen met waterkwaliteit op te lossen. En we helpen u om die oplossingen te implementeren. Wij versnellen innovatie, zetten demosites op en bedrijven kunnen in situ testen uitvoeren. Wij helpen bedrijven om hun waterverbruik te monitoren, duurzaam te maken en kosten te besparen.

Kom hier meer te weten over onze oplossingen!

Onderzoeks- en innovatiehub voor bedrijven en overheden:

WaterKlimaatHub

De WaterKlimaathub is een research unit voor water, energie en klimaat met als doelstelling innovaties rond duurzaam waterbeheer sneller in de markt te zetten. 

De WaterKlimaatHub brengt bedrijven, onderzoekers en overheden samen bij de zoektocht naar duurzame en innovatieve wateroplossingen. Dat gaat van buffering van water op landbouwpercelen in combinatie met bedrijventerreinen, over slim hergebruik van regen- of afvalwater op bedrijventerreinen tot de reductie van watergebruik in bedrijven.

Via onderzoek en innovatie worden oplossingen uitgewerkt voor economische uitdagingen rond watergebruik en -verlies. Op die manier wordt onderzoek rond duurzaam waterbeheer versterkt en kan innovatie een antwoord bieden op de water- en klimaatuitdagingen van vandaag en morgen. 

Wil je nieuwe waterideeën testen of valideren? 

Contacteer onze expert

Oplossingen voor bedrijven:

Uw watermanagement optimaliseren en uw kosten in kaart brengen

Welke maatregelen kan ik zelf nemen in mijn bedrijf?

Met de WaterBarometer kunt u als bedrijf een beter inzicht krijgen in uw watermanagement. U krijgt ook meteen acties voorgesteld om het watermanagement in uw bedrijf te optimaliseren. Daarbij krijgt u een visuele presentatie van de waterbalans met daarbij alle waterstromen en de daaraan gerelateerde kosten

De WaterBarometer maakt ook een omgevingsanalyse op en gaat op zoek naar nabijgelegen alternatieve, duurzame waterbronnen. Telkens wordt ook uitgezocht hoe deze waterbronnen kunnen ingezet worden om een oplossing te bieden bij waterschaarste.

Uw voordelen

  • Inzicht in het watermanagement van uw bedrijf
  • Gerichte optimaliseringsacties
  • Alle waterstromen worden in kaart gebracht
  • Kosten en risico’s bepaald
  • Omgevingsanalyse met alternatieve waterbronnen

De WaterBarometer maakt deel uit van het SmartWater Use-project, een initiatief van VLAIO. Dit collectief onderzoeks-, ontwikkelings en dissiminatieproject brengt waterrisico’s in kaart voor de sectoren (zee)-voedingaquacultuurtextiel en toerisme.

De waterbarometer is gratis. We organiseren ook gratis online opleidingssessies. Ja, ik wil meer weten over de WaterBarometer.  Contacteer onze expert

Hoeveel water gebruikt jouw bedrijf?

Water besparen en alternatieve waterbronnen gebruiken 

Met online sensoren, real-time management en een online waterdashboard helpen we u met een proactieve benadering van uw waterverbruik. Met een audit kunnen we de waterstromen in kaart brengen. Het dashboard bundelt alle info op een overzichtelijke manier. Zo ziet u hoeveel drinkwater en proceswater u gebruikt en hoeveel water verspild wordt. Met een uitgekiende wateraanpak bespaart u dus water, energie en een hoop kosten.

Voordelen van het Waterdashboard:

  • Real time opvolging van waterverbruik, -balans en -kwaliteit 
  • Snelle detectie van overmatig gebruik, lekken, vervuiling
  • Koppeling van waterverbruik aan productievolumes, kosten
  • Vergelijking van huidige met historische gegevens
  • Tot 40% water besparen

Case: De Wasstraat in Herent

De Wasstraat in Herent is de grootste, en ook meteen de duurzaamste, carwash van België. 90 procent van het water dat wordt gebruikt, wordt gezuiverd en gerecycleerd waarna het opnieuw wordt ingezet voor de voorwas van de auto’s. Dankzij het Waterdashboard weet de Wasstraat precies hoeveel water er per wasbeurt wordt gebruikt, hoeveel daarvan kraanwater is en hoe regenwater optimaal kan worden ingezet.

Meer weten over onze diensten? Contacteer onze expert

Oplossingen voor de landbouw:

De WaterRadar helpt landbouwers aan alternatieve waterbronnen

In tijden van droogte en waterschaarste is het niet langer evident om gewassen te irrigeren met regen- en grondwater. De Waterradar visualiseert locaties in Vlaanderen waar water ad hoc kan worden opgehaald door landbouwers voor de irrigatie van hun gewassen.

De online viewer WaterRadar integreert die watervraag en -aanbod en bevordert zo een duurzaam en circulair watergebruik. Zo kunnen land- en tuinbouwers door een locatie of adres in te tikken eenvoudig op zoek gaan naar geschikte alternatieve waterbronnen in de buurt van hun percelen. 

Denk aan gezuiverd huishoudelijk afvalwater van Aquafin-installaties of gezuiverd afvalwater van voedingsverwerkende bedrijven. Bedrijven krijgen via de WaterRadar ook inzicht in de theoretische irrigatiebehoefte op regionale schaal.

Lees hier meer over de Waterradar

Open innovation testsites:

Alternatieve waterbronnen voor voedingsverwerkende bedrijven

VEG-i-TEC is een proeftuin in Kortrijk voor groente- en aardappelverwerkende bedrijven die hun productieprocessen willen innoveren en optimaliseren. Processen die werden uitgewerkt in labo’s, worden daar in de praktijk omgezet. 

Bij VEG-i-TEC kunnen proefprojecten opgezet worden, van afzonderlijke processen tot een hele proceslijn, van geoogst tot verpakt product. De focus ligt op het evalueren van nieuwe technologieën, watermanagement en desinfectie, energiemanagement en hygiënisch ontwerp. 

Ja, ik wil meer weten over VEG-i-TEC

Waterwinst boeken op bedrijventerrein Tielt-Noord

WaterProof ontwikkelt drie demoprojecten die een voorbeeld zijn van hoe we waterinnovatie straks in heel Vlaanderen kunnen uitrollen.

Op het bedrijventerrein Tielt-Noord willen we alternatieve waterbronnen vasthouden. Denken we maar aan hemelwatergezuiverd afvalwater en bemalingswater. Dat gebufferde water herverdelen we in het lokaal waternetwerk, een waardig alternatief voor het klassiek gebruik van grondwater en leidingwater. 

Waterbeheer wordt collectief georganiseerd. Niet alleen het bedrijventerrein, maar de volledige nabije omgeving wordt daarbij betrokken. Gebufferd water, niet alleen als proceswater voor bedrijven, maar ook als irrigatiewater voor de landbouw, bluswater voor de brandweer en – waarom niet – als deel van een proces van riothermie (energiewinning uit rioolwater).

 Ja, ik wil meer weten over WaterProof Contacteer onze expert