Xandres, VITO en Flanders DC lanceren eerste tool om kwalitatieve kleding te ontwerpen met het oog op een lange levensduur.

In een gezamenlijke inspanning om de duurzaamheid in de modesector te bevorderen, kondigen Xandres, VITO en Flanders DC de lancering aan van een nieuwe tool, nl. de 'Leidraad voor Kledingontwerp voor Lange Levensduur.' Deze tool zal ontwerpers en kledingmerken helpen bij het creëren van hoogwaardige, duurzame kledingstukken die de milieu-impact van de sector aanzienlijk verminderen.

Leidraad voor Kledingontwerp voor Lange Levensduur

 • Een eenvoudig en toepasbaar kader voor ‘kwaliteit’ voor modekleding 
 • Gebaseerd op nieuwe bevragingen en bestaande wetenschappelijke inzichten
 • Gevalideerd binnen modebedrijf Xandres als testcase
 • Vertaald naar een algemene tool die verspreidbaar is naar de brede sector
 • Hanteerbaar voor aankopers en ontwerpers binnen Vlaamse (en Europese) KMO’s
 • De leidraad is hier gratis beschikbaar

​De leidraad 'Kledingontwerp voor Lange Levensduur'

De nieuwe leidraad biedt de modesector een krachtig instrument om de kwaliteit en levensduur van kledingstukken te verhogen. In een tijd waarin de kwaliteit van stoffen en productie gemiddeld zijn afgenomen, voorziet de leidraad ontwerpers en inkopers van essentiële criteria en meetbare richtlijnen om hoogwaardige kleding te kunnen ontwerpen en produceren.

Deze benchmarktool biedt kledingmerken minimumwaarden, streefwaarden en concrete technische richtlijnen om de levensduur van hun nieuwe collecties te verlengen. Het ontbreken van een gedeeld kader voor duurzaamheid in de mode behoort nu tot het verleden, dankzij deze leidraad die als kompas dient voor de gehele sector.

'Met deze leidraad hopen we het voor zowel startende als meer gevestigde modebedrijven eenvoudig te maken om juiste keuzes te maken in het aankoop- en ontwerpproces. Kwaliteit en duurzaamheid zijn onlosmakelijk verbonden.' ​

–  ​Simon Gryspeert, Lead Entrepeneurship & Innovation bij Flanders DC

Enkele vaststellingen uit het voorafgaand onderzoek

​VITO deed vooraf een bevraging bij 31 modebedrijven en 59 consumenten. Enkele opvallende vaststellingen:

 • Modelabels of ontwerpers hebben geen interne richtlijnen over hoelang hun kledij moet kunnen meegaan.
 • Labels hebben er ook geen idee van hoelang hun kleding effectief meegaat.
 • Consumenten verwachten dat nieuw aangekochte kleding langer dan 3 jaar meegaat, velen verwachten zelfs langer dan 5 jaar. ​​
 • Uit de beperkte consumentenbevraging bleek dat beschadiging van de stof door wrijving en ‘gaatjes in de stof’ bij T-shirts, de voornaamste redenen zijn voor afdanking van een kledingstuk.
 • Ondergoed wordt typisch ‘tot op de draad’ versleten.
 • Ongeveer 50% van de respondenten gaf aan dat ze kledij vaak afdanken om een andere reden dan een defect of slijtage, bvb. omwille van modetrends of niet meer passende kleding.​
 • Herstel blijkt vandaag vrij goed ingeburgerd. 56% geeft aan dit vaak of heel vaak te doen, 14% zelden of nooit.
 • Een Europeaan gooit elk jaar gemiddeld 11 kg textiel weg.

'Uit de sectorbevraging die we deden bij 31 modebedrijven, bleek dat merken vaak geen interne richtlijnen hebben over hoe lang hun kledij moet meegaan. Daarnaast weten de labels niet hoe lang hun kleding effectief meegaat of waarom ze uiteindelijk wordt afgedankt.'

–  Tom Duhoux - Onderzoeker circulaire economie bij VITO

Kwaliteit als hefboom voor levensduurverlenging

Uit onderzoek blijkt dat levensduurverlenging op korte termijn het grootste effect sorteert om de milieu-impact van de modesector te verkleinen. Hoogwaardiger textiel en een verhoogde kwaliteit kunnen hier sterk toe bijdragen.

​Kwaliteit en duurzaamheid zijn daarnaast ook goed voor de modelabels om merkloyaliteit en klantenretentie te verhogen.

'Omdat kwaliteit in het DNA van Xandres zit, werd het ook een essentieel onderdeel van ons duurzaamheidsbeleid. Deze leidraad zal Xandres en ook andere modemerken helpen om ‘kwaliteit’ concreter en tastbaarder te maken.'

– Jasmien Wynants, Sustainability Manager bij Xandres

Dit project kwam tot stand met steun van VLAIO, in samenwerking met VITO, Xandres en Flanders DC.
​​
​VLAIO is hét aanspreekpunt van de Vlaamse overheid voor alle ondernemers in Vlaanderen. Ze stimuleren en ondersteunen innovatie en ondernemerschap en dragen bij aan een gunstig ondernemersklimaat. Dit doen ze in samenwerking met tal van partners.

VLAIO zet volop in op circulair ondernemen. Daarom kreeg dit project steun van VLAIO én middelen van het Next Generation EU fonds van de Europese Commissie.

Contact:
+32 14 33 55 83