Voor Griet Jacobs (42) hebben de analytische labo’s van VITO geen geheimen meer. Al twintig jaar doet en coördineert ze er chemische analyses op het vlak van milieu en gezondheid, voor overheid en industrie. Nochtans voelt dat nooit aan als routinewerk. ‘Klanten komen naar ons met uitdagende opdrachten, niet met standaardvragen. Dat geeft veel voldoening.’ In de zomer van vorig jaar stond Jacobs midden in de PFAS-storm. ‘We moesten continu alert zijn. Veel vakantie heb ik niet gehad.’

Aan het begin van de zomer begon de crisis rond de PFOS-vervuiling in Zwijndrecht. Op VITO werd een beroep gedaan voor analyses van deze schadelijke stof uit de PFAS-familie, en dit in bodem, lucht en water maar ook in het bloed van omwonenden. Hoe heb je die periode beleefd?

‘Het was een extreem drukke tijd. Hoewel we al veel expertise rond PFAS-monitoring in huis hadden, moesten we toch nog tal van nieuwe meet- en analysemethoden ontwikkelen en op punt stellen, onder andere voor de detectie van deze stoffen in de lucht. Ook diende de methode voor (bloed)serumanalyse te worden geaccrediteerd, wat extra administratieve rompslomp met zich meebracht.’

‘Maar we hebben de storm doorstaan, al lag de druk van buitenaf wel heel hoog. Dat is natuurlijk begrijpelijk: mensen waren bezorgd en wilden zo snel mogelijk de resultaten van de metingen kennen. Dan moesten we hen soms teleurstellen: sommige analyses zijn complex en vragen tijd. Normaal neem ik in de zomer een paar weken vakantie. Nu was daar geen sprake van, al hadden we wel een beurtrol ingesteld voor permanentie.’

"Ik wil me voortdurend laten verrassen."

De laatste jaren sta je zelf minder in het labo dan vroeger. Vandaag stuur je veeleer laboranten aan. Mis je het labowerk niet?

‘Ik heb nu meer dan vroeger contact met klanten die bij ons met een specifieke vraag komen, en dat ligt mij wel. Ik stel offertes op en schets voor hen de mogelijke oplossing, waarna we die samen met ons team (een twintigtal laboranten) vertalen naar concreet labowerk. Mijn eigen labo-ervaring helpt me wel bij die besprekingen met klanten.’

‘Die nauwe opvolging samen met de klant is wat ons uniek maakt ten opzichte van routinelabo’s. Kwaliteit is ons stokpaardje. Als een analyse vertraging oploopt, dan communiceren we dit ook duidelijk. We merken dat klanten dat appreciëren. Ze vertrouwen ons.’

 

Je startte in 2001 bij de unit Health. In 2014 stapte je over naar het analytisch labo binnen de unit Scheiding- en Conversietechnologie (SCT). Word je nog voldoende uitgedaagd?

‘Het voordeel van werken bij VITO is dat onze klanten nooit met standaardvragen komen, maar met uitdagende opdrachten. Als iets niet meteen lukt wekt dat al eens frustratie op, maar achteraf geeft het natuurlijk veel voldoening.’

 

VITO is ook een belangrijk referentielabo. Dat betekent dat jullie in de voorhoede staan van de chemische analysetechnologie.

‘We ontwikkelen nieuwe meet- en analysemethoden en zorgen ervoor dat de bestaande worden verbeterd en op punt staan. We helpen de erkende labo’s ze correct toe te passen. Dat we dit doen binnen zoveel verschillende domeinen (van water en bodem over afval tot compost) betekent dat onze kennis en expertise heel breed is. En die knowhow zit verspreid over ons team, waarbinnen we continu overleggen. Die teamgeest zorgt er ook voor dat we vaak creatief en verrassend uit de hoek komen.’

Contact:
+32 14 33 50 39