Vandaag kan dankzij sensoren, datacommunicatie en -management de verwerking en interpretatie van waterdata  slimmer, schoner en sneller. Hierdoor kan de reactieve opvolging van waterverbruik en -kwaliteit omgezet worden naar een proactieve benadering. Implementatie van een online waterdashboard met een slimme en heldere visualisatie, op basis van debietmeters met real time data uitwisseling en online sensoren, levert tal van voordelen.

uw uitdagingen

Real-time opvolging van de waterbalans, waterverbruik en waterkwaliteit
Snelle detectie van water gerelateerde problemen gekoppeld aan alarmen
Waterverbruik gekoppeld aan productievolumes en andere KPIs
Visualisatie van waterindicatoren ten opzichte van historische data
Verhoogde betrokkenheid en motivatie door real time communicatie

Belangrijke toepassingen

Watermanagement 4.0
Sensor-platformen
Dashboarding
Procescontrole

Voor wie?

Industrie
KMO

Een voorbeeldig voorbeeld

Bij carwash De Wasstraat in Herent implementeerden onze waterexperten de Water Management 4.0 aanpak. In 2014 gebeurde een wateraudit waarop de bouw volgde van een nieuwe zuivering met 90% waterhergebruik.  In 2018 werden 25 digitale watermeters geplaatst die alle data verwerken in een online platform van IT-partner Calculus.

In samenwerking met De Wasstraat werd een zeer overzichtelijk real-time waterportaal uitgewerkt waar de verschillende parameters op te volgen zijn.  Dit biedt een helder inzicht in de verschillende waterverbruiken, een solide basis voor verdere optimalisaties en de mogelijkheid om te besparen op tijd voor manuele dataverwerking.