Tijdens metallurgische processen ontstaan er, naast de beoogde metalen, ook een aantal afvalstoffen. Metaalslakken zijn een belangrijke materiaalstroom in die afvalstoffen. Metaalslakken bevatten nog een paar procent waardevol metaal. Die recupereren is zinvol als er ook een duurzame toepassing voor is. VITO helpt je die toepassingen ontwikkelen.

Jouw uitdagingen

Afval verminderen
Je afvalkost doen dalen
Meerwaarde halen uit afval

Hoe wij kunnen helpen

We bekijken met jou of het haalbaar is om jouw staalslakken op te waarderen.
We helpen je het verwerkingsprocédé op te zetten en verder te ontwikkelen.
We zoeken met jou naar businessmodellen om de opgewaardeerde materialen te commercialiseren.

Een voorbeeld

Samen met Orbix (het vroegere Recmix) onderzocht VITO of men bouwmaterialen uit fijngemalen staalslakken en CO2 kan maken. Uiteraard moest het eindresultaat sterk en stabiel zijn, en voldoen aan de strengste milieunormen. En dat is gelukt. VITO ontwikkelde een procedé dat basische staalslakken – na reactie met CO2 – omzet in kunstmatige kalksteen. Het gecreëerde product kan de vergelijking met traditionele bouwmaterialen perfect doorstaan.

Meer informatie hierover vind je op www.carbstoneinnovation.be.

Business development
+32 14 33 56 36