De zorg voor water is een taak van ons allemaal. Waterschaarste is één van de grote uitdagingen die VITO aanpakt om bij te dragen tot een duurzame economie en maatschappij, kortom een duurzame wereld. We streven hierbij naar slimme oplossingen, die je bereikt wanneer steden, industrie en landbouw afzonderlijke, maar ook gezamenlijke maatregelen treffen.

Het gebruik van grond- en drinkwater in de industrie staat al geruime tijd onder grote druk. Optimaliseren van waterhuishouding, waterhergebruik, herdenken van processen, het gebruik van alternatieve waterbronnen … dat zijn de uitdagingen waar de industrie voor staat. Bekijk hier onze aanpak op vlak van watervalorisatie.

De wereldwijde watervoorraden komen steeds meer onder druk te staan. Voor een evenwichtig watervoorraadbeheer is er nood aan beleidsondersteunende diensten waarin we onze kennis van de watersystemen integreren. VITO levert deze verschillende diensten.

Voedsel produceren en bewerken vraagt veel water. Landbouw en het gebruik van pesticiden en meststoffen heeft ook gevolgen op de kwaliteit van het water. Bekijk hier welke services VITO hiervoor aanbied.

De vraag naar kwalitatief water neemt in stedelijke gebieden toe. Daarbij zetten klimaatverandering en waterverontreiniging de beschikbaarheid van water voor stadsbewoners nog verder onder druk. Ontdek hier onze visie op duurzame stedelijke ontwikkeling.

Program Manager
+32 14 33 57 40