Voldoende water van goede kwaliteit is essentieel voor het leven op onze planeet en een stabiele economie. Zowel het oppervlaktewater - in meren en rivieren - als het grondwater vragen een zorgvuldig beheer. De VITO-experten werken samen aan een optimaal watermanagement.

In DreamVille, het festivaldorp van Tomorrowland, registreren slimme sensoren het waterverbruik. Onderzoekers van het project WaterVille testen er ook welke aspecten dat verbruik beïnvloeden.

Het duurzaam gebruik van gewasbeschermingsmiddelen stimuleren met minimale impact op water, dat is één van de onderzoeksprojecten binnen VITO. Focus van WaterProtect? De ontwikkeling van nieuwe landbouwmethoden samen met de landbouwers. Want die dragen bij aan een betere waterkwaliteit in gebieden waar de waterkwaliteit sterk onder druk staat door bemesting en het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen.

VITO Balmatt

De energiesector is een van de grootste waterverbruikers in Europa. Nu drinkbaar water schaarser wordt, staat die aanpak ter discussie. Het Europese MATChING-project zoekt nieuwe technologieën om energiecentrales waterzuiniger te maken.

Om textiel te kleuren is veel water nodig. Nu drinkwater schaars wordt, is dat een probleem. Het gebruikte water zit bovendien vol chemische stoffen. Het Europese project ECWRTI, waar ook VITO aan deelneemt, gaat na hoe textielbedrijven hun spoelwater kunnen zuiveren en hergebruiken.

In de toekomst wordt Vlaanderen geconfronteerd met structurele watertekorten. Om die uitdaging aan te pakken wil de Vlaamse Regering overheden, burgers en bedrijven stimuleren om rationeel om te springen met water. VITO’s Kenniscentrum Water (Vlakwa) wijst steden en gemeenten de weg om te evolueren naar ‘Water-Wise Cities’.

Tussen 22 maart en 23 april hield Vlakwa een grootschalige waterenquête bij de burgers in Vlaanderen. Aan de hand van 8 stellingen en 6 vragen kon de Vlaming zijn opinie geven over het verbruik van leidingwater, zijn bereidheid om waterbesparende maatregelen in te zetten en andere watergerelateerde vraagstukken.