Water beïnvloedt heel wat aspecten van onze maatschappij: economie, wetgeving, sociaal weefsel, technologische ontwikkelingen … VITO werkt daarom aan een 360° kijk op water. ‘Het juiste water op de juiste plaats en op het juiste moment’ is ons devies.

Data en systeemkennis

Om het waterbeheer te verbeteren, moeten we eerst begrijpen hoe watersystemen in elkaar zitten. Als we de waterkwaliteit goed monitoren en vervuilingsbronnen identificeren, kunnen we doelgericht aan de slag gaan. VITO ontwikkelt modellerings- en monitoringstechnieken die problemen opsporen en inzicht verschaffen in hun gevolgen: wat gebeurt er bijvoorbeeld als de hoeveelheid zware metalen in het water stijgt? Met aangepaste tools gaan we na welke maatregelen een positieve invloed kunnen hebben.

Expertise bundelen

Hoe halen we de maximale waarde uit ons water? Via open communicatie en inspraak voor burgers en bedrijven is een geïntegreerde aanpak mogelijk. Het VITO-team Water verzamelt meer dan veertig specialisten in milieutechnologie, hydrologie, hydrogeologie, economie en IT. Zij ondersteunen lokale en internationale overheden en bedrijven op het vlak van duurzaam waterbeheer. Bekijk hier onze aanpak:

Samenwerken en kennis delen

Het Vlaams Kenniscentrum Water (Vlakwa) brengt ondernemers, onderzoekers, de overheid en de watersector samen in een geïntegreerd waterverhaal.