Een efficiënt waterbeheer brengt zoveel mogelijk functies van water samen. VITO onderzoekt welke combinaties mogelijk zijn en welk economisch potentieel ze bieden.

Eén op de zes Vlaamse werknemers werkt in een waterintensieve bedrijfstak: energieproductie, drinkwaterproductie, landbouw, chemie, de voedingsindustrie … Een goed watermanagement focust niet alleen op drinkbaar water en een goede waterkwaliteit, maar ook op economische kansen. Als partner van Vlaanderen Circulair onderzoekt VITO hoe we water optimaal kunnen (her)gebruiken: door water te delen in ‘smart grids’, door afvalwater te hergebruiken, door productieprocessen onder de loep te nemen en de nood aan water te reduceren …   

Transport over water

Het verkeer stoot wereldwijd veel broeikasgassen en fijn stof uit. Als expert in mobiliteit onderzoekt VITO de transportmogelijkheden van de toekomst. We berekenen de economische en ecologische kost van vrachtwagen-, trein- of boottransport en brengen het ruimtegebruik in kaart. Het uitgebreide rivierennetwerk in Vlaanderen biedt heel wat mogelijkheden om transport te verzoenen met drinkwaterproductie en recreatie. 

Europees onderzoek

Over de economische waarde van water valt nog veel te ontdekken. Daarom lanceerde Europa onlangs het onderzoek Blue2Study. Dat initiatief moet meer inzicht verschaffen in de socio-economische effecten van beleidskeuzes op het water en het mariene milieu. Vlakwa-experts werken mee aan de studie en doen ook zelf onderzoek naar het socio-economisch potentieel van water. Een vergelijkbaar Vlakwa-onderzoek van een paar jaar geleden wordt binnenkort geactualiseerd.