Om de klimaatdoelstellingen te halen, is het belangrijk dat duurzame, technologische innovaties sneller hun weg naar de markt vinden. Voor een uitrol naar de markt moeten de nieuwe producten echter eerst gedemonstreerd worden, liefst in een real life omgeving. Op die manier kan de relevantie van een technologie bewezen worden en verminderen de risico’s voor investeerders en andere geïnteresseerde actoren. Vlaanderen wil inzetten op het elektrificeren van voertuigen, en hierbij is het slim sturen van laadbeurten voor voertuigen onontbeerlijk. In het kader van het ConnectSME project werden nieuwe technologieën rond slim laden van voertuigen getest op het Thor Park in Genk. Hierbij werden KMO’s/MKB’s met een nieuwe energietechnologie rond elektrisch laden ondersteund via vouchers. Door de kennis opgebouwd binnen ConnectSME kunnen de technologieën verder doorontwikkeld worden met het oog op een versnelde marktintroductie in Vlaanderen.

Onze energietoekomst zal gekenmerkt worden door de massale elektrificatie van ons wagenpark, met de bedrijfswagens op kop. Dit stelt bedrijven, en het elektriciteitsnetwerk in het algemeen, echter voor de nodige uitdagingen. Wanneer veel wagens tegelijk laden, zorgt dit voor een piek in het netwerk, waardoor mogelijk uitval dreigt.

Slim laden, of flexibel laden, is een van de mogelijke oplossingen om dit te vermijden. Nog een stap verder is vehicle-to-grid, waarbij de elektrische auto niet enkel wordt geladen, maar ook beschikbaar is om zelf energie te leveren aan het netwerk en zo bij piekmomenten het elektriciteitsnet kan ontlasten.

“Het Open Thor Living Lab is de uitgelezen omgeving om dergelijke technologieën te demonstreren voor ze naar de markt worden uitgerold. Het beslaat alle bedrijfsgebouwen op Thor Park (met inbegrip van de onderzoekslabo’s van EnergyVille), de sociale wijk Nieuw Texas, de tuinwijk in Waterschei en het stadion van KRC Genk. Op het Open Thor Living Lab wordt ook een innovatief warmtenet, een gelijkstroomnet en een geavanceerd dataplatform uitgerold – allemaal met als doel om optimaal gebruik te maken van de beschikbare energie en technologieën van de toekomst te testen en demonstreren”, aldus Gerrit Jan Schaeffer, General Manager bij EnergyVille.

Annick Vastiau, Projectmanager bij EnergyVille/VITO, vervolgt: “Het ConnectSME project heeft KMO’s/MKB’s geholpen bij het testen van hun duurzame energietechnologie. In dit Interreg Vlaanderen-Nederland project ontvingen vijf Nederlandse kleine of middelgrote ondernemingen vouchers om de haalbaarheid van de implementatie van hun technologie in het Open Thor Living Lab na te gaan. Drie van deze bedrijven ontvingen ook een tweede voucher die toeliet om de technologie effectief te gaan demonstreren in het Open Thor Living Lab.”

In het One2Charge-project demonstreerde EnergyVille/VITO de praktische inplanting van een laadeiland met centrale betaalfunctionaliteit, intelligente aansturing van laadpunten en integratie met het SmarThor IT-platform.

“In het experiment kan de gebruiker van het elektrisch voertuig zijn gewenste laadvoorkeuren afstemmen in functie van de uiteindelijk te betalen kostprijs van de laadsessie. Deze voorkeuren omvatten bijvoorbeeld de gewenste hoeveelheid energie, de verwachte vertrektijd en de laadflexibiliteit. Samen bepalen ze de uiteindelijke prijs. Hierbij werd ook een grote focus gelegd op de gebruikerservaring. Een heldere gebruikersinterface laat daarbij toe om eenvoudig de laadvoorkeuren in te stellen en kennis te nemen van het daaruit volgende tarief. Dit stelt de uitbater van een laadpark in staat om inzicht te krijgen in het gedrag van de consument in functie van de voorgestelde tarifering”, aldus Peter van der Zijde, bestuurder bij One2Charge.

Zonnova adviseert bedrijven en lokale besturen om tot duurzamer energieverbruik te komen, en dit zowel met betrekking tot zonnepanelen als deelauto’s. Vermits auto’s meer stilstaan dan onderweg zijn, kunnen elektrische auto’s misschien wel als batterij op wielen energiediensten leveren. Van deelauto’s kan het gebruik goed ingeschat worden en bovendien worden ze professioneel beheerd wat het gemakkelijker maakt om tot afspraken te komen. Daarom zijn deelauto’s bij uitstek geschikt voor energiediensten.

EnergyVille/VITO heeft voor Zonnova het slimme laadplein van EnergyVille 1 uitgebreid met een vehicle-to-grid of V2G laadpaal. Marc Okhuijsen, Directeur Eigenaar van Zonnova: “De EnergyVille-partners beschikken over vier Nissan Leaf poolwagens die V2G ondersteunen. Aangezien deze auto’s meestal geparkeerd staan, ingeplugd op een laadpaal, zijn ze eigenlijk batterijen op wielen. Hierdoor kunnen ze de zelfconsumptie van zonne-energie verhogen en inspelen op lage uurprijzen van elektriciteit.”

StreetPlug is een innovatieve ondergrondse laadpaal voor elektrische auto’s ontwikkeld door PIA Automation uit Tholen (Nederland). Het bedrijf ontwikkelt zowel klassieke laadpalen als ondergrondse laadpalen met aandacht voor duurzaamheid. Zo worden beide types laadpalen uit roestvrij staal vervaardigd, wat leidt tot een lange levensduur. Het ondergrondse laadpunt heeft daarnaast een aantal inherente voordelen zoals het vermijden van “visuele verontreiniging” in het straatbeeld en het beter bestand zijn tegen vandalisme.

Het ondergrondse laadpunt wekte de voorbije jaren al veel interesse bij Nederlandse steden en gemeenten en de uitrol is volop lopende. Guy Vandevijvere, Sales Manager bij Streegplug: “Via ConnectSME en EnergyVille/VITO hebben we nu ook verdere inzichten gekregen in de marktwerking omtrent laadinfrastructuur in Vlaanderen. Het aspect slim laden is bij ondergrondse laadpalen natuurlijk even cruciaal als bij de klassieke laadpalen en EnergyVille/VITO demonstreerde de integratie en functionaliteit van een StreetPlug laadpaal in het platform slim laden in EnergyVille. Door de kennis opgebouwd binnen ConnectSME kan de StreetPlug verder doorontwikkeld worden en kan marktintroductie in Vlaanderen versneld worden.”

“Eens deze technologieën hun weg naar de markt vinden zal de massale elektrificatie van ons wagenpark vlotter verlopen. We zijn blij met de steun van alle partners en kijken ernaar uit nog meer technologieën te testen in het Open Thor Living Lab”, besluit Gerrit Jan Schaeffer, General Manager bij EnergyVille.

Over ConnectSME

ConnectSME is één van de projecten die gefinancierd worden binnen het Interreg V-programma Vlaanderen-Nederland. De Europese Commissie stelt via het Interreg-programma 2014-2020 ruim 152 miljoen euro ter beschikking uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling voor grensoverschrijdende samenwerking, die innovatie en duurzame ontwikkeling in de grensregio versterkt en bevordert.  Hiervoor werd door een partnerschap van Vlaanderen en Nederland en de 5 Vlaamse en de 3 zuidelijke Nederlandse provincies een programma ontwikkeld om te investeren in slimme, duurzame en inclusieve groei.

Partners

Cofinancierders

Contact:
+32 14 33 52 85