Genk, 14 maart 2022 – ENGIE ondertekent vandaag een driejarige samenwerkingsovereenkomst met EnergyVille, het energie-expertisecentrum van de KU Leuven, VITO, imec en UHasselt. Belgische en internationale experts van ENGIE zullen hun krachten bundelen met onderzoekers van EnergyVille in concrete projecten rond nieuwe en innovatieve technologieën op het vlak van o.a. energie-efficiëntie, slimme netten, hernieuwbare energie, waterstof en groene gassen. Doel van de samenwerking is het identificeren, opschalen en uitrollen van concrete oplossingen om de transitie naar een koolstofneutrale toekomst te versnellen.

Driejarige samenwerkingsovereenkomst

Na eerdere succesvolle samenwerkingen rond o.a. zonne-energie, elektrische netten, batterijopslag en residentiële energietoepassingen ondertekenen ENGIE en EnergyVille vandaag een nieuwe, driejarige samenwerkingsovereenkomst voor een reeks onderzoeksprojecten naar innovaties voor een snellere transitie richting koolstofneutraliteit. Experts van ENGIE Laborelec – het belangrijke, Belgische expertisecentrum van de ENGIE Groep – zullen samen met internationale ENGIE-onderzoekers en wetenschappers van de KU Leuven, VITO, imec en UHasselt  o.a. bestuderen hoe we het energieverbruik van residentiële woningen, gebouwen en de industrie kunnen verminderen, hoe we het elektriciteitsnet kunnen aanpassen in functie van steeds meer hernieuwbare energie, en hoe technieken voor CO2-captatie en groene gassen zoals waterstof een rol gaan spelen in de energie- en warmtevoorziening van de industrie.

Onderzoek versnellen

“ENGIE werkt via ENGIE Laborelec al lang succesvol samen met EnergyVille, dat over het ganse palet van energietechnologieën aan de spits staat en daarnaast ook via zijn geavanceerde modellen op een grondig-wetenschappelijke manier de verschillende mogelijke toekomsten van een duurzaam energiesysteem kan verkennen. De succesvolle Belgische samenwerking heeft ENGIE recent zelfs doen beslissen om ook zijn buitenlandse expertisecentra aan boord te brengen. Door deze structurele samenwerkingsovereenkomst kunnen we onderzoek aanzienlijk versnellen: in plaats van project per project te bekijken wat nodig is, kunnen we nu behoorlijk wat papierwerk vermijden en daardoor veel sneller schakelen. Ook de regelluwe zone in Genk, die gecoördineerd wordt door EnergyVille, speelt een belangrijke rol in dit opschalingsproces. Hiermee kunnen we op grote schaal en met echte eindgebruikers technologieën nog uitgebreider testen en optimaliseren”, verduidelijkt Gerrit Jan Schaeffer, algemeen directeur van EnergyVille.

“België beschikt over een belangrijke expertise op het vlak van energiesystemen en -technologieën. Die expertise hebben we onder andere te danken aan de historische, structurele samenwerking tussen de energiesector en de academische wereld, die het mogelijk maakt om de recentste wetenschappelijke inzichten snel en doelgericht te toetsen aan de praktijk op het terrein. ENGIE wil een voortrekkersrol spelen in de energietransitie naar een koolstofneutrale toekomst en ontwikkelt daarom voortdurend innovatieve oplossingen om het energieverbruik van zijn residentiële, professionele en industriële klanten te optimaliseren en te vergroenen. Dankzij de samenwerking met EnergyVille kunnen we succesvolle nieuwe technologieën sneller identificeren, opschalen en naar de markt brengen en zo de energietransitie versnellen”, zegt Thierry Saegeman, Country Manager van ENGIE in België.

Ondertekenaars

Voor ENGIE wordt de samenwerkingsovereenkomst ondertekend door Thierry Saegeman (Country Manager van ENGIE in België), Olivier Sala (vicevoorzitter van ENGIE Research & Innovation), Michaël Marique (CEO van ENGIE Laborelec) en Jan Mertens (Chief Science Officer van ENGIE Research & Innovation). Voor EnergyVille tekenen Paul Van Dun (KU Leuven), Dirk Fransaer (VITO), Luc Van den hove (imec) en Bernard Vanheusden (UHasselt).

Contact:
+32 14 33 58 02