Vier projecten die EnergyVille heeft ingediend voor het Energietransitiefonds, dat valt onder de bevoegdheid van de minister voor energie Tinne Van der Straeten, werden recent goedgekeurd door de federale ministerraad. Er wordt daarmee een belangrijk startschot gegeven voor nieuw en innovatief onderzoek binnen een brede waaier aan energietopics. De goedgekeurde projecten waaraan EnergyVille’s onderzoekspartners KU Leuven, VITO, imec en UHasselt zullen werken, zijn CIREC, CO2MBS, BeFORE-CAST, en DIRECTIONS. De duurtijd van deze projecten is drie jaar.

Energietransitiefonds

In het najaar van 2022 wordt het startschot gegeven voor vier nieuwe energietransitieprojecten binnen EnergyVille.  Het doel van het Energietransitiefonds is om onderzoek, ontwikkeling en innovatie op het vlak van energie binnen de federale energiebevoegdheden aan te moedigen en te ondersteunen. EnergyVille is betrokken bij vier projecten met een totale waarde van 8.3 miljoen euro.

De projecten

CIREC / Secure and Circular Material flows for Electricity Security of Supply

 • Dit project onderzoekt onzekerheden met betrekking tot internationale materiaalstromen die een sterke impact kunnen hebben op de elektrische bevoorradingszekerheid. Verschillende materiaalstromen worden onderzocht: geopolitieke onzekerheden op de aardgasvoorziening, biomassa voor energiedoeleinden, en internationale aanvoerlijnen van materialen nodig voor windturbines, zonnepanelen, batterijen etc. De impact van de beschikbaarheid van de materiaalstromen wordt geanalyseerd met het TIMES model.
 • Partners: VITO/EnergyVille, ICEDD, VUB, UGent
 • Duurtijd: 3 jaar

CO2MBS / Integrating CO2 Capture and Methanation in the Belgian Energy System

 • In dit project ontwikkelen we een nieuw procesconcept om CO2 afvang en methanatie te integreren in het Belgische energiesysteem, gebruikmakend van de bestaande infrastructuur en de geplande waterstofbackbone van België. Het project heeft tot doel de fundamentele uitdagingen van syn-methaan op het systeem-, materiaal-, en reactorgebied te bestuderen. Alsook wordt onderzocht hoe het voorgestelde proces de netevenwichtskosten verlaagt en de bevoorradingszekerheid garandeert.
 • Partners: UGent, VITO/EnergyVille, UCLouvain
 • Duurtijd: 3 jaar

BeFORE-CAST / Wake-effect included offshore wind power forecasting for smooth operation of the Belgian electricity grid based on advanced data handling and sensor technology, including airborne systems

 • De ambitie van BeFORECAST is om de weermodellen voor de voorspelling van offshore windenergie te verbeteren, waardoor een beter beheer van het Belgische elektriciteitsnet en de windparken mogelijk wordt. Dit wordt bereikt door het opnemen van zogeffecten van windmolenparken, waarmee nog geen rekening wordt gehouden in de huidige modellen, en het integreren van metingen in de voorspellingen met behulp van machine learning zoals data van offshore SCADA, RADARS, SATELLIETEN, LIDARS en innovatieve "fly-for-weather" drones. Weerwaarschuwingen worden in realtime beschikbaar gesteld aan windpark- en netbeheerders, als tastbaar resultaat van het project dat meerdere belanghebbenden ten goede komt.
 • Partners: VKI, VUB, KU Leuven/EnergyVille, SABCA, 3E, RMI (KMI België)
 • Duurtijd: 3 jaar

DIRECTIONS / Ontwerp, beveiliging en controle van offshore gelijkstroomnetwerken en energieknooppunten

 • Energiehubs zijn een nieuw concept dat essentieel is voor de ontwikkeling van het offshore HVDC net. Ze collecteren een grote hoeveelheid aan offshore energie en faciliteren een kosten-effectieve integratie in het elektriciteitsnet. Daarentegen zijn dergelijke energiehubs nog niet praktisch gerealiseerd en gedragen ze zich fundamenteel verschillend van bestaande elektriciteitssystemen. Bijgevolg blijven verschillende fundamentele en conceptuele onzekerheden bestaan. Verder blijven voor de specifieke implementatie van een Belgisch offshore net specifieke case studies nodig.
 • Partners: KU Leuven/EnergyVille, Elia Transmission Belgium
 • Duurtijd: 3 jaar

Met de steun van

Contact:
+32 14 33 58 21