Samenwerking tussen België en Zuid-Afrika effent het pad voor de transitie naar hernieuwbare energie.

Pretoria – 23.03.2023, Zijne Majesteit Koning Filip van België en Zijne Koninklijke Hoogheid President Cyril Ramaphosa bezochten vandaag een nieuwe testbank voor indoor energieopslag bij de Council for Scientific and Industrial Research (CSIR) die in mei van dit jaar in gebruik wordt genomen. De nieuwe infrastructuur en de bijbehorende expertise zullen Zuid-Afrika beter in staat stellen lokale spelers in de batterijwaardeketen te ondersteunen en zo de expertise van het land op het gebied van de opslag van hernieuwbare energie vergroten. De samenwerking maakt deel uit van een samenwerkingsovereenkomst tussen het CSIR en VITO, de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek.

Zijne Majesteit Koning Filip en Koningin Mathilde van België zijn in Zuid-Afrika op uitnodiging van Zijne Excellentie President Ramaphosa. Zijne Majesteit de Koning wordt vergezeld door de minister van Buitenlandse Zaken, Europese Zaken, Buitenlandse Handel en de federale culturele instellingen van België, alsook door vertegenwoordigers van de Belgische gewesten en gemeenschappen. 

De CSIR indoor testbank voor energieopslag is opgericht in het kader van het energieopslagpartnerschap van de Wereldbank. Het partnerschap erkent dat er in veel landen een energietransitie aan de gang is - met een toenemend gebruik van wind- en zonne-energie - en dat voor de integratie van hernieuwbare bronnen in de energienetten energieopslag van cruciaal belang is. De World Bank Group heeft daarom een samenwerkingsverband opgericht om de internationale samenwerking op het gebied van technologisch onderzoek en ontwikkeling op dit gebied te bevorderen.

Dit opende op zijn beurt de deuren voor de samenwerking tussen CSIR en VITO aan een testbank voor energieopslag om in de eerste plaats lithium-ionbatterijen en opkomende technologieën voor een Zuid-Afrikaanse en Sub-Saharaanse markt op hun prestaties te testen.

De faciliteit stelt het CSIR in staat de prestaties en betrouwbaarheid van batterijen te testen, zoals die tot uiting komen in hun opslagcapaciteit, levenscyclus en ontladingsdiepte. Zij zal bijdragen tot de capaciteitsopbouw in de Zuid-Afrikaanse batterijindustrie, aangezien klanten met een lagere capaciteit toegang zullen krijgen tot overdekte testfaciliteiten en de algemene kennis van de markt kan worden verbeterd. VITO en het CSIR zullen zich concentreren op innovatie en plaatsbepaling van energieopslagtechnologie.

De faciliteit is uitgerust met een uiterst nauwkeurig systeem voor het testen van batterijmodules en -pakketten. Het heeft vele circuits om talrijke batterijen parallel te testen onder verschillende testcycli. Er is ook een temperatuurkamer van de nieuwste generatie om data te verstrekken over het gedrag van batterijen die in een ruw klimaat worden gebruikt - wat van invloed is op de optimale prestaties. De strenge temperaturen in de Noordkaap kunnen bijvoorbeeld gevolgen hebben voor mijnmachines en voertuigen. De testbank zal waardevolle gegevens opleveren over de batterijen die deze machines aandrijven, zodat de mijn de levensduur van de batterijen kan verlengen en een veilige werkzone kan creëren.

Dr. Thulani Dlamini, Chief Executive Officer van het CSIR, drukte de waardering van de organisatie uit voor het niveau van samenwerking en wetenschappelijke steun die zij van de regering van Vlaanderen in België en haar onderzoeksinstellingen heeft ontvangen.

"Het bezoek van Zijne Majesteit de Koning aan het CSIR toont onze wederzijdse toewijding aan het bevorderen van interdisciplinair onderzoek ten voordele van de maatschappij. Het bezoek opent de deur om de samenwerking tussen het CSIR en Belgische bedrijven en onderzoeksinstellingen uit te breiden," zegt hij.

"De faciliteit brengt hoop op duurzame energie en een veilige energietoekomst. Hoe we energie opslaan is de kern van het succesvolle gebruik van hernieuwbare bronnen zoals zon en wind. Een ontwikkelingsland als Zuid-Afrika moet nadenken over technologieën die een lange opslagduur bieden, lage operationele en onderhoudsvereisten hebben en bestand zijn tegen zware klimaatomstandigheden," aldus Dlamini. 

Volgens Renesh Thakoordeen, projectleider energieopslag bij het CSIR, zal de faciliteit een belangrijke rol spelen bij het creëren van een veerkrachtiger energiesysteem. De faciliteit zal de broodnodige tests mogelijk maken voor het land. Het zal worden gebruikt als een service voor technologieontwikkelaars of importeurs die hun technologieën willen karakteriseren voor marktintroductie.

"De testbank is een springplank om het probleem van de intermitterende energievoorziening aan te pakken. Veel bedrijven en huishoudens maken gebruik van zonne-energie en batterijen om hun energievoorziening veilig te stellen. Maar de kwaliteit van dergelijke systemen moet worden gewaarborgd. De testbank zal helpen bij het opstellen van normen voor lithium-ionbatterijen in Zuid-Afrika," zegt hij.

VITO-projectleider energietechnologie Carlo Mol stelt dat de testbank voor energieopslag de eerste stap is naar een bredere samenwerking tussen CSIR en VITO.

"CSIR en VITO startten hun intensieve samenwerking eind 2020 dankzij de financiële steun van de Vlaamse overheid in de indoor testbank voor energieopslag. De projectfinanciering stelde ons in staat te investeren in hoogtechnologische apparatuur voor het testen van batterijen in Zuid-Afrika en daarbuiten lokale capaciteit op te bouwen. Het geeft CSIR en VITO ook de kans om kennis te delen over duurzame oplossingen voor energieopslag ten behoeve van Zuid-Afrikaanse belanghebbenden. We kijken uit naar toekomstige samenwerkingen aangezien CSIR en VITO in april 2022 een MOU hebben getekend om hun samenwerking op het gebied van onderzoek en innovatie uit te breiden naar een breed scala aan duurzame technologieën."

Project Manager