Vandaag tekent VITO/EnergyVille een intentieverklaring om samen te werken met NIRDA, het Nationaal Agentschap voor Industrieel Onderzoek en Ontwikkeling, en CPCIC, Het Centrum voor Groene Productie en Klimaatinnovatie in Rwanda. Het doel is om nog intensiever samen te werken met het Oost-Afrikaanse land, dat een sterke interesse heeft in circulair bouwen. Er loopt al een pilootproject van VITO/EnergyVille rond circulariteit in de Rwandese bouwsector, en met deze samenwerking worden de banden nog meer versterkt.

In Rwanda zal de bevolking ongeveer verdubbelen tegen 2050. Een grote uitdaging op het vlak van urbanisatie, die de nood aan duurzame oplossingen nog versterkt. Bovendien wil het land de import van bouwmaterialen uit het buitenland beperken ten voordele van binnenlandse grondstoffen. Door meteen de laatste innovaties toe te passen in plaats van een gestage leercurve te ondergaan, zal het land de snel groeiende bouwsector en -economie verduurzamen. Hierbij kunnen maatregelen op vlak van circulaire economie helpen.

Het concept van circulaire economie gaat daarenboven goed samen met het lokale beleid dat economische diversificatie en industrialisatie hoog op de politieke agenda van Rwanda en Afrika plaatst. Het biedt ook een paradigma voor de ontwikkeling van nieuwe economische activiteiten die uiteindelijk tot de creatie van nieuwe banen kan leiden, terwijl het tegelijkertijd een aantal urgente milieu- en sociale problemen aanpakt.

Momenteel loopt er in Rwanda al een pilootproject van VITO/EnergyVille in opdracht van Enabel, het Ontwikkelingsagentschap van de Belgische federale regering, rond circulariteit in de bouwsector, waarbij de focus ligt op producenten van bouwmaterialen. Het doel is bekijken hoe circulariteit in de volledige waardeketen van hun producten geïntegreerd kan worden. Tijdens een incubatietraject worden tien lokale producenten van bouwmaterialen gecoacht door VITO/EnergyVille in samenwerking met Ondernemers voor Ondernemers.

Tijdens het traject krijgen de firma’s circulariteitsaanbevelingen met betrekking tot hun huidige bedrijfsvoering. Dat gebeurt via commerciële scans, circulariteitsscans en levenscyclusanalyses. De tien deelnemende bedrijven worden nauwgezet opgevolgd, en na het traject krijgen ze elk een individueel eindrapport en een actieplan voor de nabije toekomst. De ervaringen worden ook verwerkt in richtlijnen voor de Rwandese beleidsmakers. Zo kan zowel de bouwsector als de overheid de omslag naar circulair ondernemen verder maken.

De intentieverklaring die vandaag ondertekend wordt, toont de bereidheid van beide partijen om aan kennisdeling te doen en nauw samen te werken. Het doel van de samenwerking tussen de partijen is om een strategische relatie tot stand te brengen met als doel het niveau van duurzaamheid en circulariteit in de gebouwde omgeving en bouwsector in Rwanda te verhogen door middel van industrieel onderzoek, het in kaart brengen en ontwikkelen van technologie, interventies en replicatie. Indien nodig blijkt zullen ook andere oprichters van EnergyVille kunnen bijdragen aan deze strategische relatie.

Carolin Spirinckx, Projectmanager bij VITO/EnergyVille: ‘Het pilootproject, dat we momenteel uitvoeren samen met Ondernemers voor Ondernemers in opdracht van Enabel, is een mooi voorbeeld van hoe we onze visie en missie op het vlak van circulariteit en duurzaamheid kunnen omzetten in de praktijk, en hierdoor duurzaam ondernemerschap binnen de bouwsector in Rwanda kunnen versterken.

De samenwerking tussen VITO/EnergyVille en NIRDA/CPCIC zal dit alleen nog maar versterken de komende jaren. De samenwerking in de toekomst zal zich focussen op gezamenlijke projectvoorstellen voor bijkomend onderzoek, publicaties voor academisch bereik en bredere verspreiding, capaciteitsopbouw, kennisdeling en -beheer en het verder opbouwen van bedrijfsrelaties tussen Belgische en Rwandese industriële en publieke actoren in de bouwsector. We zijn daarom blij dat de samenwerking verder vorm krijgt met deze ondertekening.’

Contact:
+32 14 33 58 51