VITO/EnergyVille sluit officieel een strategisch partnerschap met de Universiteit van Rwanda, bekrachtigd door de ondertekening van een intentieverklaring voor samenwerking op 5 december 2023. De samenwerking heeft als doel om duurzaamheid, circulariteit en klimaatdiensten in Rwanda te bevorderen. Dit om de uitdagingen van de snelle verstedelijking aan te pakken en te anticiperen op een verdubbeling van de bevolking tegen 2050. 

In dit artikel kom je meer te weten over de details van het strategisch partnerschap. Denk hierbij aan gezamenlijk academisch onderzoek, een innovatief pilootproject, en een gedeelde visie op een duurzame en circulaire toekomst in de gebouwde omgeving en bouwsector van Rwanda. 

Strategisch partnerschap voor duurzaamheid

Kigali, 5 december 2023 – Een belangrijke mijlpaal is vandaag bereikt, toen VITO/EnergyVille officieel een intentieverklaring ondertekende voor samenwerking met de Universiteit van Rwanda. Hiermee begint een strategisch partnerschap gericht op het bevorderen van duurzaamheid, circulariteit en klimaatdiensten in Rwanda. Het partnerschap heeft als doel de uitdagingen van de snelle verstedelijking aan te pakken en duurzame oplossingen te bevorderen, gezien het feit dat de bevolking van Rwanda naar verwachting in 2050 zal zijn verdubbeld.

De belangrijkste focus van de samenwerking is het verbeteren van duurzaamheid en circulariteit in het land via gezamenlijk academisch onderzoek, ontwikkelingsinitiatieven en trainingsprogramma's. Door gebruik te maken van de nieuwste innovaties en maatregelen op het gebied van circulaire economie, wil Rwanda zijn groeiende bouwsector en economie duurzamer maken. Dit sluit naadloos aan bij de lokale beleidsmaatregelen die prioriteit geven aan economische diversificatie en industrialisatie. 

Het pilootproject

De ondertekening van de intentieverklaring volgt op een pilootproject in opdracht van Enabel, het ontwikkelingsagentschap van de Belgische federale overheid. Het project – geleid door VITO/EnergyVille in samenwerking met Ondernemers voor Ondernemers (OVO) – focuste op circulariteit in de bouwsector. Het high-level slotevenement van het project op 6 december 2023 in Kigali vormt het hoogtepunt van de inspanningen om circulaire praktijken in de bouwwaardeketen van Rwanda te verkennen en te implementeren.

Het pilootproject voorzag in een incubatietraject waarbij tien lokale producenten van bouwmaterialen coaching kregen van VITO/EnergyVille op het gebied van circulariteit. De coaching bestond uit commerciële scans, circulariteitsscans en levenscyclusanalyses om advies te geven over de integratie van circulaire praktijken in hun activiteiten. De inzichten uit het project zullen worden gebruikt om richtlijnen te ontwikkelen voor Rwandese beleidsmakers, om zo de overgang naar duurzamer en circulair ondernemen te vergemakkelijken. 

Woorden van enthousiasme en inzet

Carolin Spirinckx, Projectmanager bij VITO/EnergyVille, toonde zich enthousiast over de samenwerking met de Universiteit van Rwanda: 

“De samenwerking krijgt met deze ondertekening verder vorm. Onze gezamenlijke inspanningen – met name in het lopende pilootproject – hebben de positieve impact van samenwerking tussen verschillende belanghebbenden in Rwanda laten zien. De actieve rol van de University of Rwanda is van onschatbare waarde geweest bij het bieden van waardevolle inzichten en expertise, wat aanzienlijk heeft bijgedragen aan de strategische richting en uitvoering van het project.” 

Walter Eevers, directeur Onderzoek en Ontwikkeling bij VITO en voorzitter van de Raad van Bestuur van EnergyVille, benadrukt het wereldwijde belang van zulke partnerschappen

“Internationale samenwerking, ter ondersteuning van de implementatie van oplossingen voor een duurzame wereld, zit in VITO's DNA. In deze intentieverklaring vinden we daar nogmaals het bewijs van, samen met een kennispartner die eenzelfde drive heeft om wetenschap te verbinden met impact, als kernwaarde in haar bestaansreden. Bovendien zijn we ervan overtuigd dat deze gezamenlijke inspanning tevens zal leiden tot de overdracht van kennis en ervaring naar de volgende generaties, wat van immens belang zal zijn om onze verworven inzichten verbonden te houden met een visie voor de toekomst.” 

Een gezamenlijke inspanning

De intentieverklaring benadrukt het engagement tussen VITO/EnergyVille en de Universiteit van Rwanda om duurzaamheid en circulariteit in Rwanda’s gebouwde omgeving en bouwsector te bevorderen. De samenwerking omvat gezamenlijk academisch onderzoek, voorstellen en projecten, evenals uitwisselingen tussen wetenschappers, workshops en training. Het partnerschap is tevens gericht op de ondersteuning van klimaatstrategieën, capaciteitsopbouw en kennisdeling via het Circular Economy Action Plan.

Kortom, deze samenwerking symboliseert een gezamenlijke inspanning om duurzame ontwikkeling te stimuleren en milieu- en sociale uitdagingen in Rwanda aan te gaan.

Wil je meer weten?

Voor meer informatie over deze toonaangevende samenwerking en onze initiatieven rond circulair bouwen in Rwanda, kan je de projectpagina bezoeken.

Voor verdere vragen kan je contact opnemen met onze experts Carolin Spirinckx en Michiel Ritzen. Zij geven je graag meer informatie.