GeoFleX is een platform ontwikkeld voor het bouwen van software-toepassingen waarin de inventarisatie, monitoring en/of modellering vereist is van een groot aantal elementen, die zich in de ruimte voordoen als punten, lijnen of vlakken. Zulke toepassingen kunnen ontwikkeld worden op maat van de klant en het probleem, op korte tijd, aan lage kost, en, met de garantie van betrouwbaarheid, professionaliteit en gebruiksvriendelijkheid.

In kaart brengen en modelleren van

(schadelijke) emissies naar water, geloosd door verschillende sectoren
(schadelijke) emissies naar lucht, uitgestoten door verschillende sectoren
(de)centrale energievraag van verschillende sectoren
(de)centrale energieproductie met behulp van verschillende (hernieuwbare) energietechnologieën
(bijkomend) energieproductiepotentieel, centraal/decentraal, met behulp van verschillende technologieën en volgens verschillende scenario's aangeaande realisatiegraad
Warmtekaarten, met locaties waar restwarmte potentieel heeft om de warmtevraag in te vullen van: industrie, diensten, handel, huishoudens, ..., kan voorzien worden door de beshikbare restwaremte te benutten.

Belangrijke kenmerken

Geografisch expliciet, eind- en tussenresultaten op kaart in hoge resolutie
Interactief instelbaar en uitbreidbaar op maat van de noden en beschikbare data
Visualisatie en rapportage van resultaten voor instelbare (administratieve) gebiedsindelingen

Voordelen

Op maat gemaakte toepassingen
Eenvoudige oplossing voor complexe ruimtelijke problemen
Hoge resolutie, groot ruimtelijk detail, ingebouwd eenvoudige GIS-functionaliteit, exporteerbare kaarten en data
Gebruiksvriendelijk, steile leercurve, mogelijkheid tot training op maat
De klant is de eigenaar van deze toepassing, vult en gebruikt deze zelf (co-creatie)

Geoflex producten

WEISS - Water emissie inventarisatie systeem
WEISS - Water emissie inventarisatie systeem

WEISS is ontwikkeld om emissies naar oppervlaktewater te modelleren. Op hoge ruimtelijke resolutie wordt het pad van de polluenten van de bron tot het oppervlaktewater in kaart gebracht. De gebruiker bepaalt zelf de polluenten evenals het detail en de indeling van de sectoren, verantwoordelijk voor de emissies, die gemodelleerd worden. WEISS ondersteunt bij uitstek de inventarisatie, modellering, analyse en rapportering van emissies naar het oppervlaktewater conform de regionale, nationale en/of Europese regelgeving.

EISSA - Emissie inventarisatie systeem voor lucht
 EISSA - Emissie inventarisatie systeem voor lucht

EISSA is ontwikkeld om emissies naar de lucht te modelleren. Op hoge ruimtelijke resolutie worden polluenten, veroorzaakt door verschillende sectoren, in kaart gebracht. De gebruiker bepaalt de resolutie waarop gemodelleerd wordt evenals de sectoren en deelsectoren die geïnventariseerd worden. EISSA ondersteunt bij uitstek de inventarisatie, modellering, analyse en rapportering van emissies naar de lucht conform de regionale, nationale en/of Europese regelgeving. EISSA laat bovendien toe om scenario’s te simuleren met betrekking tot reductie van de uitstoot.

DEA - Dynamische energie atlas
DEA - Dynamische energie atlas

De Dynamische Energie Atlas (DEA) is ontwikkeld in samenwerking met EnergyVille om energievraag en –productie op een ruimtelijk-expliciete wijze te modelleren. Alle eind- en tussenresultaten worden op kaart weergegeven op de hoogste resolutie. De gebruiker bepaalt ook in hoge mate het detail waarop de DEA het energievraagstuk aanpakt: zowel centrale als decentrale vraag en productie, en, zowel klassieke als hernieuwbare productietechnologieën kunnen gemodelleerd worden. De DEA biedt ook inzichten in het potentieel voor bijkomende energieproductie per technologie al dan niet rekening houdende met de geldende regelgeving.

Klanten

Business Development
+32 14 33 68 93