De humane biomonitoring Genk-Zuid is een wetenschappelijk onderzoek dat milieuvervuilende stoffen en mogelijke vroegtijdige gezondheidseffecten meet in bloed- en urinestalen. De staalnames gebeurden in 2016 bij jongeren uit Genk en Diepenbeek, de analyses liepen tot begin 2018.

We vergelijken de resultaten van de huidige studie in Genk-Zuid met die van de eerste humane biomonitoring in Genk-Zuid (2010) en met vergelijkbare metingen bij een groep uit heel Vlaanderen.

Contact:
+32 14 33 53 58