Economische haalbaarheid van intermediaire en diepe geothermie voor het verduurzamen van de warmtevraag bij bouw- en renovatieprojecten

Geothermie of aardwarmte is een lokale en duurzame energiebron. Het gebruik van een geothermisch systeem voor verwarming (en koeling) van ruimtes heeft ontzettend veel troeven:

  • Het is een bron van energie waarbij nauwelijks emissies van CO2 of andere stoffen vrijkomen.
  • Aardwarmte is lokaal beschikbaar, onafhankelijk van externe factoren
  • Het is een energiebron in de ondergrond waarvan we zeker zijn dat ze voorradig is en blijft. Eenmaal een dergelijk systeem geïnstalleerd wordt, zijn de energiekosten dus voor lange tijd stabiel en voorspelbaar.

Ondanks al deze voordelen blijkt dat er best nog veel barrières zijn die een wijdverbreide toepassing van (diepe) geothermische systemen in de regio tegenhouden. Met het grensoverschrijdende  Interregproject “GEOHEAT-APP” willen VITO, Grontmij en TNO nu concreet de haalbaarheid van deze energiebron nagaan in de grensregio Vlaanderen-Nederland. Dit doen we aan de hand van vijf voorbeeldstudies in de provincies Antwerpen, Belgisch en Nederlands Limburg en Noord-Brabant.

Wat houdt het project in.

  • Het potentieel van welbepaalde aquifers (> 250 m diep) en van breukzones onderzoeken. Het potentieel wordt volledig bepaald door de geologische ondergrond waardoor grensoverschrijdend onderzoek aangewezen is.
  • De economische haalbaarheid: Dit doen we aan de hand van concrete vastgoedprojecten. Deze uitgewerkte studies moeten voor toekomstige nieuwbouw- of renovatieprojecten in de grensregio een extra stimulans zijn om verwarming via geothermie te voorzien. We maken een besluitvormingstraject op dat kan aangewend worden voor de ontwikkeling van andere projecten in de grensregio.

  • Projectverantwoordelijke: VITO NV
  • Projectpartners: TNO, Grontmij NV
  • Looptijd: van 1 januari 2013 tot en met 30 juni 2014
  • Co-financiering:

Diepe geothermie: quickscan

Eerste inschatting van geothermisch potentieel van breuken en breukzones

Beschrijving Quickscan INTERREG geothermie