Tijdens de coronacrisis steeg de populariteit van wandelen en fietsen, ook bij Kempense kinderen uit de 3xG-studie. Ouders zelf ondervonden een negatieve impact op het sociale netwerk en vrijetijdsactiviteiten. Dat blijkt uit de 3xG studie die de gezondheid opvolgt bij een groep jonge kinderen in Dessel, Mol en Retie. Het gaat om resultaten van de coronavragenlijst die tussen 8 en 28 april 2021 werd ingevuld en inzicht biedt in het welzijn van 133 ouders en 144 kinderen. 
Nu we stilaan kunnen genieten van onze herwonnen vrijheid, evalueert de 3xG studie de impact van de crisis op het welzijn van deelnemende ouders en kinderen in de regio Dessel, Mol en Retie. 

Kinderen en ouders voelen zich relatief goed tijdens de coronacrisis

Ongeveer één op de twee 3xG kinderen verveelde zich meer of voelde zich eenzamer tijdens de crisis; ongeveer één op drie kinderen voelde zich verdrietiger of vaker boos. Anderzijds voelde 31% zich rustiger; 19% voelde zich zelfs gelukkiger. Deze cijfers zijn gunstiger dan die van de wijdverspreide online-enquête #jongerenovercorona van het Kinderrechtencommissariaat. Kinderen vulden zelf deze laatste vragenlijst in, terwijl in de 3xG studie de ouders rapporteerden over het welzijn van hun kind van 6 tot 10 jaar.
 De 3xG studie scoorde ook goed voor het psychosociaal welzijn van de ouders. Deze gemiddelde score komt overeen met die van de Belgische gezondheidsenquête die werd afgenomen in 2018, vóór de coronacrisis. 

Wandelen en fietsen vervangen de autorit naar school

Voor de meerderheid veranderde de coronacrisis niets aan de manier waarop kinderen naar school gaan, maar bij iets meer dan 10% maakte gemotoriseerd transport plaats voor de fiets of een wandeling. Ook in de vrije tijd wandelde 74% van de kinderen meer dan voor de coronacrisis; 36% fietste meer. Tijdens de coronacrisis waren minder hobby’s en vrijetijdsactiviteiten toegelaten en er was dus ook meer tijd voor activiteiten met een laag energieverbruik. Dit blijkt uit de 3xG studie: 58% gamede meer en 43% keek meer tv tijdens de coronacrisis.

Extra aandacht voor het sociale netwerk

3xG evalueerde de impact van de coronacrisis op verschillende levensdomeinen zoals werk, inkomen, toekomstperspectieven, familiaal en sociaal leven, beweging, gewicht en voeding van de ouders. De algemene negatieve impact was duidelijk, met als koplopers de domeinen sociaal leven, vrijetijdsactiviteiten en reizen. De 4e en 6e COVID-19-gezondheidsenquêtes van Sciensano rapporteerden dezelfde trend op nationaal niveau. De coronamaatregelen waren tijdens de 3xG bevraging soepeler dan toen de 4e gezondheidsenquête afgenomen werd en vergelijkbaar op het moment van de 6e gezondheidsenquête.
De kwaliteit van sociale verbondenheid kreeg bij 74% van de deelnemers een zwakke score. Dit percentage ligt hoger dan de resultaten van de 4e (30%) en 6e (37%) COVID-19-gezondheidsenquêtes en verdient dus extra aandacht in de 3xG regio. Dit najaar zetten de gemeenten Dessel, Mol en Retie samen met buurgemeente Balen in op meer ontmoeting en sociale verbondenheid tijdens de 10-daagse van de Geestelijke Gezondheid.
 
Het volledige rapport over de coronavragenlijst is te vinden op www.studie3xg.be. De 3xG studie volgt de gezondheid in Dessel, Mol en Retie op de voet. Zo identificeert ze lokale noden om snel in te grijpen.
 
Meer info en updates over 3xG: www.studie3xg.be of via Facebook @3xGstudie

De 3xG studie wordt uitgevoerd in opdracht van NIRAS en de partnerschappen MONA en STORA, door een onderzoeksteam van drie wetenschappelijke partners: de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO), de Universiteit Antwerpen (UA) en het Provinciaal Instituut voor Hygiëne (PIH). Deze onderzoekers hebben een uitgebreide ervaring met gezondheidsstudies en humane biomonitoring.

 

Persverantwoordelijke
+32 14 33 52 78