Aardobservatie (remote sensing) en landbouw zijn al heel lang een vruchtbare combinatie. Voor ons begon het allemaal in onze beginjaren met de start van het EU MARS (Monitoring Agricultural ResourceS) initiatief in 1998. Sindsdien heeft VITO Remote Sensing aardobservatiegegevens, -informatie en -diensten geleverd in een steeds toenemend aantal toepassingen en landbouwdomeinen.

Vandaag bestrijken we een zeer uitgebreide waaier van landbouwkundige expertise. Van wereldwijde landbouwmonitoringgegevens over end-to-end technologie voor precisielandbouw tot phenotyping met behulp van drones, de mogelijkheden zijn eindeloos. Maar wat betekent dit nu precies? Hoe ondersteunen we de agrovoedingssector? Waarom zijn deze producten en diensten belangrijk? Een overzicht van de laatste ontwikkelingen en hoe aardobservatiedata en remote sensing technologie de landbouwsector in brede zin ondersteunen.

Een verhaal over landbouw, WatchITgrow®, AI, MAPEO en CropSAR door Laurent Tits

Aardobservatiedata en landbouwexpertise: een interessante cocktail

De landbouwsector is de afgelopen decennia veranderd, of het nu komt door ons veranderende klimaat, nieuwe gewasvariëteiten, geavanceerdere machines, een grotere bedrijfsomvang, nieuwe wetenschappelijke inzichten of veranderende wetgevingen. Deze veranderingen hebben een grote impact gehad op de manier waarop landbouwers hun dagelijkse werkzaamheden moeten beheren. Beperkingen op het gebruik van bestrijdingsmiddelen, bijvoorbeeld, hebben geleid tot veranderingen in de bestrijding van plagen en ziekten. Het besluitvormingsproces is lange tijd gebaseerd geweest op ervaring, maar door deze veranderingen is op verschillende niveaus een verschuiving zichtbaar naar een meer datagestuurde aanpak.

De digitale transformatie voltrekt zich in een tempo dat de ontwikkeling van ervaringsgericht beleid voor publieke en private organisaties voorbijstreeft, en we moeten de technologische ontwikkelingen op het gebied van digitalisering en gegevensfusie versnellen. Die moeten nieuwe informatie en inzichten opleveren die ons in staat stellen ons sociaaleconomisch weefsel beter te beoordelen, te plannen en te observeren en - vooral - een beter evenwicht te vinden met onze natuurlijke hulpbronnen.

Deze evolutie is gedeeltelijk toe te schrijven aan de toenemende hoeveelheid aardobservatiedata en de snel evoluerende aardobservatietechnologie. Hoewel satellietgegevens al een tijdje bestaan, is aardobservatie dankzij het Europese Copernicus-programma eindelijk mainstream geworden. De steeds grotere beschikbaarheid van gegevens stelt ons in staat gebruiksvriendelijke platforms te ontwikkelen en analyseklare informatie te verstrekken die het besluitvormingsproces voor diverse landbouwdoeleinden kan ondersteunen.

Projecten zoals ESA WorldCover en ESA WorldCereal bijvoorbeeld, die zijn opgezet voor de wereldwijde monitoring van bodembedekking en akkerland, zouden nooit kunnen bestaan zonder de enorme hoeveelheden beschikbare Sentinel-satellietgegevens. Wekelijkse monitoring van landbouwgewassen op veldniveau via WatchITgrow zou niet mogelijk zijn geweest als wij niet de CropSAR service hadden ontwikkeld om Sentinel-1-radargegevens te combineren met Sentinel-2 optische gegevens.

De juiste gegevens aan de juiste gebruiker

Natuurlijk zijn gegevens alleen niet genoeg. Dankzij de opkomst van de big data-infrastructuurprogramma's op basis van cloud computing (bv. Terrascope, DIAS, ESA-MEP) en het gebruik van artificiële intelligentie zijn wij in staat de landbouwsector niet alleen te ondersteunen door het verstrekken van aardobservatiedata, maar ook door deze gegevens als informatie te integreren - in de vertrouwde instrumenten en processen van de gebruiker. Tot een paar jaar geleden richtten we ons voornamelijk op het omzetten van de ruwe gegevens in verwerkte informatie en het aanbieden van deze producten aan onze gebruikers via een online gegevenscatalogus. Verschillende gebruikers hebben echter verschillende behoeften, en een meer op maat gesneden aanpak was en is nog steeds nodig om een maximale benutting van de aardobservatieproducten te garanderen. Nu leveren we zelfs end-to-end oplossingen waarmee onze gebruikers gegevens kunnen verwerken en analyseren die op hun specifieke behoeften zijn afgestemd.

Zaadveredelaars, bijvoorbeeld, hebben zeer gedetailleerde informatie nodig, tot op plantniveau, verkregen met een hoge precisie en frequentie. Via MAPEO, kunnen wij de drempel voor het gebruik van drone-technologie voor deze gebruikers verlagen, waardoor een grootschalige toepassing mogelijk wordt met een duidelijk voordeel en rendement op investering. Zaadveredelaars kunnen veldproeven volgen en met slechts enkele muisklikken innovatieve informatie over planteneigenschappen verzamelen.

Landbouwers daarentegen hebben heel andere behoeften. Traditioneel heeft aardobseratie zich gericht op het verstrekken van informatie over de prestaties van het veld, en het proberen te achterhalen van de onderliggende oorzaken, maar de mogelijkheden zijn veel groter! Via het WatchITgrow-platform verschaffen we niet alleen informatie over de huidige prestaties. Door het combineren van verschillende databronnen bieden we een compleet dagboek van de geschiedenis van het veld. Welke gewassen zijn er op een bepaald perceel geplant? Hoe goed hebben ze gepresteerd? Welke problemen zijn er geconstateerd? Combineer deze functionaliteiten van WatchITgrow met de integratiemogelijkheden om verbinding te maken met externe diensten, en elke boer kan dit op aardobservatie-gebaseerd platform gemakkelijk gebruiken in de dagelijkse werkzaamheden.

Sommige gebruikers hebben de informatie echt nodig om gemakkelijk te kunnen worden geïnterpreteerd, maar anderen willen de aardobservatiedata gewoon zelf gebruiken of integreren. Daarom leveren wij ook gegevens aan een aantal portaalsites, zoals ASIS, MARS en WaPOR, zodat andere dienstverleners toegang kunnen krijgen tot hoogwaardige aardobservatie-informatieproducten. Wij kunnen gemakkelijk workflows opzetten om automatisch gegevens te verzenden naar degenen die aardobservatiedata-producten in hun dagelijkse werkzaamheden willen integreren, bijvoorbeeld via het Terrascope-platform.

Ten dienste van de landbouwwaardeketen

Van zaadveredelaars, inputleveranciers, boeren, veilingen, verzekeringen, verwerkende industrie, overheden en internationale organisaties. Wij ondersteunen verschillende actoren in de landbouwwaardeketen. Hoewel voor elk van deze actoren afzonderlijk een toegevoegde waarde wordt gecreëerd, kan veel winst worden geboekt door de informatie over de verschillende actoren en over de verschillende niveaus te combineren, d.w.z. dat de som van de delen groter is dan het geheel. Door te zorgen voor feedback loops tussen deze verschillende actoren leiden nieuwe inzichten tot nieuwe ontwikkelingen, die weer leiden tot een betere bedrijfsvoering. Door bijvoorbeeld samen te werken met verzekeringsmaatschappijen krijgen we een beter overzicht van opbrengstverliezen en de onderliggende oorzaken, wat ons in staat stelt een betere opbrengstraming te leveren aan de landbouwers en de verwerkende industrie.

Met meer dan 20 jaar ervaring in het gebruik van satelliet-, lucht- en dronebeelden in een landbouwcontext, is de missie vanaf het begin altijd duidelijk geweest: het leveren van end-to-end op aardobservatie gebaseerde gegevens, informatie en diensten om een duurzamere wereld te versnellen. En met een brede waaier aan beschikbare beeldvormingstechnologieën, die alleen maar sterk zullen blijven evolueren, houden we de belofte om operationele processen te verbeteren en u te ondersteunen om door de bomen het bos te zien! Houd de remote sensing blog in de gaten of abonneer u op de nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van onze agrarische expertise, producten en diensten.

 

Contact:
+32 14 33 68 46