Begin mei 2019 huldigde groenten- en fruitversnijderij Allgro uit Sint-Lievens-Houtem haar gloednieuwe waterzuiveringsinstallatie in. Die zet afvalwater om in drinkwater, waardoor het voedingsbedrijf nu veel minder leidingwater moet afnemen. De ingebruikname van de installatie was tegelijk het eindpunt van een innovatietraject dat begon in 2015 en dat intensief door VITO/Vlakwa werd begeleid.

In de voedingssector gelden zeer strikte normen betreffende het gebruik van water. Bij veel bedrijven moet al het water dat gebruikt wordt, van drinkwaterkwaliteit zijn – ook als het enkel wordt gebruikt om machines of productieruimten te reinigen. Daardoor zijn voedingsbedrijven traditioneel grote afnemers van leidingwater.  Nu extreme droogteperioden frequenter worden, noopt dat tot een zuinigere waterhuishouding.

Licht opsteken ter plaatse

Met het Vlaams Kenniscentrum Water (Vlakwa) heeft VITO een rijke expertise in huis rond waterhuishouding, en hoe die te verduurzamen en de impact ervan op de Vlaamse waterreserves te verkleinen. Het Oost-Vlaamse familiebedrijf Allgro, één van de grootste groenten- en fruitversnijderijen in ons land, klopte in 2015 aan bij VITO/Vlakwa voor advies inzake reductie van waterafname en hergebruik van afvalwater. Zoals gebruikelijk gingen de experts van VITO/Vlakwa eerst ter plaatse hun licht opsteken.  ‘We verzamelden alle relevante informatie die al aanwezig was binnen het bedrijf’, zegt Veerle Depuydt van VITO. ‘Hoe lopen de waterstromen, wat zijn de bronnen, waar en hoeveel wordt er geloosd, wat is de bestaande visie op waterhergebruik …? Nadat deze vragen beantwoord waren, konden we een diepgaand projectadvies voorstellen.’

Het eerstelijnsadvies leidde zo via de open call van 2016 tot een demonstratieproject waarin Allgro (samen met een ander voedingsbedrijf) een pilootinstallatie liet plaatsen door technologieleverancier Pantarein. In die installatie werd de biologische waterzuivering gecombineerd met membraantechnologie, terwijl de RO-technologie (reverse osmosis of omgekeerde osmose) ervoor zorgde dat er water kon worden geproduceerd van drinkwaterkwaliteit. Hierbij werd zowel de werking van de pilootinstallatie als de waterkwaliteit opgevolgd en geëvalueerd.

Duurzaam watergebruik

Die evaluatie was dermate positief dat Allgro besloot te investeren in een volwaardige zuiveringsinstallatie – die begin mei 2019 feestelijk werd onthuld, in het bijzijn van vicepremier Alexander De Croo. ‘Voortaan kunnen we tot 70 procent van ons proceswater hergebruiken, vertelt Paul De Meyer, zaakvoerder van Allgro. ‘Daarmee zijn we een toonbeeld van duurzaam watergebruik, wat trouwens ook wordt beaamd door VITO/Vlakwa.’

Allgro verbruikt dagelijks liefst 130 000 liter water aan drinkwaterkwaliteit. De Meyer: ‘Grondwater oppompen of vers water van het drinkwaternet afnemen is allesbehalve ecologisch, net zoals het lozen van afvalwater. Door ons proceswater te recycleren, halveren we onze waterkost en verdient de zuiveringsinstallatie zich op termijn terug.’ Sinds de ingebruikname van de installatie komt dus bijna driekwart van het proceswater uit gezuiverd afvalwater.

VITO/Vlakwa vervulde met haar eerstelijnsadvies en het aansluitende demonstratieproject met glans haar rol van technologiefacilitator. ‘Het is belangrijk dat technologie om water te zuiveren en te gaan hergebruiken, zich verspreidt over zoveel mogelijk bedrijven’, zegt Depuydt. ‘Zeker in een sector die zo afhankelijk is van water. Wij zorgen er onder meer voor dat kleinere bedrijven niet verloren lopen in wetgeving, regels en welke technologieën beschikbaar zijn.'