Steeds meer steden wapenen zich tegen de gevolgen van de klimaatverandering. VITO ontwikkelde een uniek rekenmodel dat klimaatinformatie op stadsniveau aanbiedt en zo de toekomstige knelpunten van hittestress kan opsporen.

Climate-Fit.City kadert in het onderzoeksprogramma Horizon 2020. Het project biedt diensten aan om milieuexperts en beleidsmakers te ondersteunen in hun aanpak van de klimaatverandering. “VITO modelleert stedelijke klimaten in hoge resolutie, zodat kwetsbare gebieden zichtbaar worden”, zegt business developer Filip Lefebre. “Met een stedelijk klimaatmodel waarin satellietbeelden worden gebruikt, stellen we een basisplan op: waar vinden we gebouwen, pleinen, bedrijven, bomen, beken? Die info combineren we met grootschalige klimatologische gegevens: hoe warm is het, hoe vochtig is het, hoeveel wind is er ... Uit die combinatie halen we kleinschalige klimaatinformatie in hoge resolutie. Zo kunnen we de hotspots in een stad opsporen. Indien nodig  werken we zelfs in meterresolutie: dan gebruiken we een 3D-model van de gebouwen in een stad. Die aanpak is uniek in de wereld.”

Klimaatgerichte planning

VITO wil haar expertise ook aan steden in het buitenland aanbieden. Een voet tussen de deur krijgen is echter niet eenvoudig. Daarom doen de projectmedewerkers een beroep op internationale partners die complementaire diensten aanbieden. Filip Lefebre: “We spitsen onze diensten momenteel toe op zes sectoren: gezondheid, stadsplanning, noodplanning, gebouwenenergie, actieve mobiliteit en cultureel erfgoed. Onze partner voor ‘gezondheid’ linkt onze klimaatinfo bijvoorbeeld aan cijfers rond ziekenhuisopnames: moeten steden investeren in extra ziekenhuiscapaciteit om de gevolgen van hittegolven op te vangen? Binnen ‘actieve mobiliteit’ zoeken we uit welke klimaatinvloeden mensen motiveren om vaker te wandelen en te fietsen. Dat zijn bijvoorbeeld wandel- en fietsroutes waar het niet te heet wordt en die beschut zijn tegen de wind. Steden willen klimaatrobuuster worden. Daarvoor hebben ze nu al data nodig over het klimaat van morgen.”

Op de markt brengen

Climate-Fit.City loopt van juni 2017 tot november 2019. In een eerste fase hebben de onderzoekers zes demonstratieprojecten opgezet. “Nu gaan we op zoek naar nieuwe steden en partners die interesse tonen”, zegt Filip Lefebre. “Tegen het einde van het project willen we onze diensten commercieel leefbaar maken.”

Meet Mee Mechelen en Climate-Fit.City maken respectievelijk deel uit van Ground Truth 2.0 (Grant Agreement No. 689744) en PUCS (Grant Agreement No. 73004), projecten gefinancierd door het Europese onderzoeks- en innovatieprogramma Horizon 2020.